Yhteystiedot SuomeksiPå svenskaIn English
PÄÄVALIKKO
Hallinto
 
Hoitoonpääsytilastot
 
Koulutustarjonta
 
Opiskelu
 
Potilasinformaatio
 
Asiakasmaksut
 
Sairaalan toiminnot
 
»Tulo-ohjeita
 
Lähtöohjeita
 
Vierailut
 
Hyvä tietää
 
Palvelut
 
Potilasasiamies
 
Sairaalapapit
 
Sosiaalityöntekijät
 
Tietolähde-potilasohjauskeskus
 
Päivystys
 
Sairaanhoitopalvelut
 
Tiedotus
 
Toimipaikat ja kartat
 
T-sairaalan laajennus
 
Tyksilän päiväkoti
 
TYKSin seniorit ry
 
Työnhaku
 
Yhteystiedot
 
Yleisesittely
 
SANAHAKU
  hakuohje | SIVUKARTTA  
Potilasinformaatio | Tulo-ohjeita

Tulo sairaalaan, poliklinikalle tai vuodeosastolle

07.02.2013
 
Tulo sairaalaan

Kun Teidät kutsutaan Tyksiin tutkimusta tai leikkaushoitoa varten, saatte kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet siitä, missä ja milloin Teidän tulee ilmoittautua poliklinikalle tai vuodeosastolle. Oleskelustanne sairaalassa siirtyy automaattisesti tieto puhelinkeskukseen ja neuvontaan sisään kirjautumisen yhteydessä, mikäli ette toisin halua.

Jos ette jostakin syystä pääse tulemaan sovittuna aikana, ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian kutsun esittäneelle poliklinikalle tai vuodeosastolle. Tällöin kanssanne sovitaan uudesta saapumispäivästä. Tarttuva tauti, nuha, yskä tai kuume ovat yleensä esteenä esim. leikkaukselle tai erikoistutkimukselle. Tällaisessa tapauksessa on hyvä neuvotella saapumisesta etukäteen Teidät kutsuneen osaston kanssa.

Henkilötietonne tallennetaan Turun yliopistollisen keskussairaalan ylläpitämään sähköiseen potilastietojärjestelmään. Henkilötietonne ovat salassapidettäviä ja niitä käytetään ja luovutetaan vain lakiin perustuen ja Teidän luvallanne. Tietojanne käsitellään vain hoitosuhteeseenne liittyvinä. Halutessanne teillä on mahdollisuus tarkastaa rekisteriimme tallennetut Teitä koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä (henkilötietolaki, 24 §).

Tulo poliklinikalle

Varatkaa riittävästi aikaa poliklinikkakäyntiin, koska sairaala-alueelta saattaa toisinaan olla vaikeaa löytää autopaikkaa. Varatkaa pysäköintimaksukolikoita mukaanne. Tutkimukset vievät aikansa ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat voivat aiheuttaa muutoksia työjärjestykseen, joten on syytä varautua siihen, että joudutte odottamaan vastaanotolle pääsyä.

Poliklinikkamaksun voitte suorittaa käynnin jälkeen kotiinne lähetetyllä laskulla pankkiin tai tarvittaessa potilasmaksutoimistoon käteisellä tai maksukortilla.

Sisääntuloauloista Teidät ohjataan kutsun lähettäneelle poliklinikalle.

Jos ette pääse tulemaan sovittuna aikana poliklinikalle, ilmoittakaa siitä hyvissä ajoin. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä poliklinikka-ajasta joudumme perimään asiakasmaksuasetuksen määräämän sakkomaksun.

Internet-sivulla www.tyks.fi/toimipaikat on luettelo Tyksin osastoista sijaintitietoineen sekä sairaaloiden opaskarttoja.

Tulo vuodeosastolle

Sairaalan vuodeosastolla Teille on poliklinikkatietojen pohjalta laadittu alustava hoitosuunnitelma. Tulohaastattelun ja osastohoidon aikana hoitosuunnitelma täsmentyy. Tulohaastattelun yhteydessä osaston henkilökunta kertoo Teille osaston toiminnasta ja päiväjärjestyksestä.

Mikäli tarvitsette erityistyöntekijöiden, esim. sosiaalityöntekijän, potilasasiamiehen tai sairaalapapin palveluja, henkilökunta voi järjestää tapaamisen. Tietoja saatte myös osaston ilmoitustaululta.

Jotta hoitonne etenisi suunnitelmien mukaan, on tärkeää, ettette poistu osastolta keskustelematta siitä henkilökunnan kanssa.

Ottakaa mukaan sairaalaan

 • kutsukirje
 • sairausvakuutuskortti
 • neuvolakortti alle kouluikäisille lapsille
 • äitiyskortti ja esitietolomake synnytysvastaanotolle tuleville
 • käyttämienne lääkkeiden lääkemääräykset ja luettelo muistakin kuin lääkärin määräämistä lääkkeistä. Omat erikoislääkkeet tulisi ottaa mukaan.
 • sairauteen liittyvät hallussanne olevat röntgenkuvat, sydänfilmit ja laboratoriovastaukset
 • käytössänne olevia apuvälineitä esim. kävelykeppi, tms.
 • henkilökohtaisia tarvikkeita kuten kampa, hammashoitovälineet, parranajovälineet ja aamutakki ja -tossut. Tarvittaessa saatte ne sairaalasta.

Lisäksi voitte ottaa mukaan

 •  lapselle esim. helposti puhdistettavan, hänelle mieluisan lelun tai kuvakirjan, lapsen nimellä varustettuna. Sairaala ei kuitenkaan vastaa niiden säilymisestä
 • oman radion, videot ja television sekä kannettavan tietokoneen omalla vastuulla ja osaston henkilökunnan luvalla
 • matkapuhelimen sekä vapaa-ajanviettovälineitä esim. pelejä, kirjoja, pelikortit, musiikkikasetteja

Jättäkää kotiin

 • suuret rahasummat, luotto- ja pankkikortit, arvoesineet ja korut, sillä sairaala ei vastaa niiden säilymisestä
 • alkoholi; tuominen sairaalaan on ehdottomasti kielletty
 • tupakointivälineet (suositus). Tupakkatuotteita ei myydä sairaalassa. Tyks on savuton sairaala.
Tulostettava versio