Yhteystiedot SuomeksiPå svenskaIn English
PÄÄVALIKKO
Hallinto
 
Hoitoonpääsytilastot
 
Koulutustarjonta
 
Opiskelu
 
Potilasinformaatio
 
Päivystys
 
Sairaanhoitopalvelut
 
Allergiayksikkö
 
Anestesiologia ja tehohoito
 
Ensiapu
 
Fysiatria / Fysio- ja toimintaterapia
 
Iho- ja sukupuolitaudit
 
Keuhkosairaudet
 
Kirurgia
 
Kliininen genetiikka (perinnöllisyyslääketiede)
 
Kliininen neurofysiologia
 
Korva-, nenä ja kurkkutaudit
 
Kuntoutus
 
Kuvantaminen
 
Laboratoriopalvelut
 
Lasten ja nuorten klinikka
 
Naistentaudit ja synnytys
 
Neurologia
 
Ortopedia, traumatologia ja käsikirurgia
 
Patologia
 
Psykiatria
 
Psykologitoiminta
 
Puheterapiatoiminta
 
»Sairaala-apteekki
 
Silmäsairaudet
 
Sisätaudit
 
Suusairaudet
 
Syöpätaudit
 
Työlääketiede
 
Välinehuolto
 
Tiedotus
 
Toimipaikat ja kartat
 
T-sairaalan laajennus
 
Tyksilän päiväkoti
 
TYKSin seniorit ry
 
Työnhaku
 
Yhteystiedot
 
Yleisesittely
 
SANAHAKU
  hakuohje | SIVUKARTTA  
Sairaanhoitopalvelut | Sairaala-apteekki

 

07.07.2004
      

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekki

31.01.2014
   
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) sairaala-apteekki (perustettu v. 1966) palvelee lääkelain mukaisesti yliopistollista keskussairaalaa. Toimipaikka on Turussa vuonna 2012 valmistuneessa omassa toimitalossa, Vanha Littoistentie 6. Täällä tuotetaan lääkehuollon palvelut kaikille yliopistosairaalan eri puolilla Turkua oleville sairaaloille sekä Tyks Paimion että Tyks Raision sairaaloille.

Vuoden 2007 alusta Tyks sairaala-apteekki siirrettiin osaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kattavaa lääkehuollon yksikköä, nimeltään Varsinais-Suomen lääkehuolto. Tyks sairaala-apteekin lisäksi siihen kuuluvat Salon ja Loimaan aluesairaaloiden, Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Turunmaansairaalan liikelaitoksen lääkekeskukset. Vuoden 2009 alusta Varsinais-Suomen lääkehuollosta tuli yksi kuudesta palvelualueesta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksessa eli Tyks-Sapa liikelaitoksessa.

Lääkkeiden hankkiminen

Sairaala-apteekki ostaa kaikki sairaalan toiminnassa tarvittavat lääkkeet, verivalmisteet, lääkkeelliset kaasut ja radioaktiiviset lääkevalmisteet. Joka toinen vuosi sairaanhoitopiirissä toteutettava lääkkeiden kilpailutus on Tyksin osalta arvoltaan noin 100 miljoonaa euroa. Kilpailutus kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ålands Hälso- och sjukvårdin. Kokonaisarvo kilpailutuksessa on noin 150 miljoonaa euroa.

Lääkkeiden valmistaminen

Sen lisäksi, että osastoille toimitetaan niiden tarpeiden mukaiset tehdasvalmisteiset lääkkeet, sairaala-apteekissa on laaja oma lääkevalmistus, joka vastaa niihin tarpeisiin, joihin tehdasvalmisteisia lääkkeitä ei ole saatavissa.

Sairaala-apteekin omia lääkevalmisteita tarvitaan runsaasti muun muassa lastenklinikalla vastasyntyneiden ja muiden pienten lapsipotilaiden lääkehoitojen toteuttamisessa. Ihotautiklinikalle valmistetaan useita erilaisia voideseoksia ja allergiatutkimukseen testivalmisteita. Luuydinsiirtotoiminnassa tarvitaan erilaisia steriilejä liuoksia, jotka sairaala-apteekki myös valmistaa.

Syövän hoidossa tarvittavat, suoneen annettavat potilaskohtaiset lääkkeet on jo vuodesta 1990 alkaen valmistettu keskitetysti sairaala-apteekissa, jossa on erikoislaboratorio tätä annosvalmistusta varten. Näin voidaan varmistaa sekä annosten steriiliys että henkilöstön suojaus käsiteltäessä lääkeaineita, joiden vaikutus kohdistuu solujen kasvuun. Yksittäisiä annoksia tarvitaan Tyksin potilaiden syövän hoidossa vuodessa vajaa 30 000 kpl.

Osastofarmasia

Vuodesta 2006 alkaen on lääkehuollon henkilökuntaa, farmaseutteja työskennellyt kokopäivätoimisesti potilaita hoitavissa yksiköissä. Turun yliopistollisen keskussairaalassa on 9 osastofarmaseuttia, joista yksi työskentelee Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen palveluksessa. Salon aluesairaalassa on yksi osastofarmaseutti. Turunmaansairaalan liikelaitoksen lääkekeskuksen vastaava farmaseutti työskentelee osittain myös osastoilla. Loimaan aluesairaalassa osastofarmasian palvelut ovat alkamassa vuonna 2014. Ensimmäinen osastolla kokopäiväisesti työskentelevä lääketyöntekijä aloitti vuonna 2013 aikuisten teho-osastolla.

Lääkkeisiin liittyvä kouluttaminen ja tiedottaminen

Lääkkeiden käyttöön ja käsittelyyn liittyy monenlaista erikoisosaamista. Sairaala-apteekin kolmas keskeinen tehtäväalue on lääkkeisiin ja lääkehuollon toimintaan liittyvä koulutus sekä ohjeistuksen laatiminen ja oman toimialueensa tiedon välittäminen koko sairaalassa.

Lääkkeiden luovuttaminen sairaalan ulkopuolelle poikkeustapauksissa

Poikkeustapauksissa sairaalasta tai sairaala-apteekista voidaan luovuttaa lääkkeitä myös sellaisille potilaille, jotka eivät ole sairaalassa sisällä hoidettavana. Näistä tapauksista, Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Fimea, on erikseen lääkelain perusteella antanut ohjeet. Kaikki nämä luovutukset ovat potilaalle maksuttomia, koska Suomessa vain yksityiset apteekit voivat vastikkeellisesti myydä lääkkeitä potilaille.

Tyksin sairaala-apteekista luovutetaan lääkkeitä potilaille, joita hoidetaan tartuntatautilain mukaan määrättävillä lääkkeillä. Lisäksi sairaalasta poistuville potilaille voidaan antaa kotiutuksen yhteydessä muutaman päivän lääkitystä vastaava määrä lääkkeitä, jotta voidaan varmistaa se, että lääkehoitoon ei tule katkosta sairaalasta kotiin siirryttäessä. Kotiutustilanteessa lääkkeet luovutetaan myös usein suoraan hoitavalta osastolta.

Lääkkeiden myyminen terveyskeskuksille

Tyksin sairaala-apteekista myydään lääkkeitä ja muita lääkehuollon palveluja, kuten tiedottamista ja koulutusta sekä viranomaisen velvoittamat vuosittaiset tarkastuskäynnit, eräille terveyskeskuksille. Näitä palveluja myydään Paimion - Sauvon terveyskeskukselle sekä Paimion ja Sauvon vanhainkodeille, Raision sosiaali- ja terveyskeskukselle ja Raision vanhankodille sekä Liedon terveyskeskukselle ja Liedon vanhainkodille.

Henkilöstö

Sairaala-apteekin henkilökunnan muodostavat sairaala-apteekkarin lisäksi 8 proviisoria, 31 farmaseuttia, 14 lääketyöntekijää sekä 3 toimistotyöntekijää. Lisäksi sairaala-apteekissa työskentelee neljä laitoshuoltajaa ja kolme kuljetusmiestä yksi välinehuoltaja ja GMP insinööri.

Yhteystiedot

Sairaala-apteekin henkilökunnan sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tyks.fi.

Puhelinnumerot

  • Kanslia: 02 313 2971 
  • Sairaala-apteekkari: 02 313 2970

Telefaksi: 02 313 2757

Tulostettava versio