ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS KIRURGIAN ERI ERIKOISALOILLA

  
Erikoistuminen kirurgian alan eri erikoisaloihin koostuu kahdesta osasta:

 1. Runkokoulutus (3 vuotta), johon sisältyy perusterveydenhuollon koulutus (9 kuukautta)

 2. Eriytyvä koulutus (enintään 3 vuotta ylippistollisessa sairaalassa)

Perusterveydenhuollon koulutus suoritetaan terveyskeskuksessa ja se tulee suorittaa pääsääntöisesti ennen muuta erikoistumiskoulutusta. Runkokoulutus on yhteinen kaikille kirurgian alan pääspesialiteeteille ja suoritetaan pääasiassa alue- ja keskussairaaloissa erikoistuvana lääkärinä kirurgian eri erikoisaloja kiertäen. Eriytyvä koulutus taas suoritetaan pääasiassa yliopistollisessa keskussairaalassa erikoistuvana lääkärinä asianomaisella erikoisalalla toimien.

TYKS:ssä voi erikoistua seuraaville kirurgian alan erikoisaloille (suluissa koulutusohjelman vastuuhenkilö):

 1. Ortopedia ja traumatologia (Prof. Hannu Aro)

 2. Gastroent kirurgia (prof. Juha Grönroos ja dos. Jari Ovaska) 

 3. Urologia  (dos. Peter Boström)

 4. Sydän- ja rintaelinkirurgia (Dos. Kari Kuttila)

 5. Verisuonikirurgia (dos. Harri Hakovirta)

 6. Yleiskirurgia (prof. Matti Laato)

 7. Käsikirurgia (avoin / Prof. Hannu Aro) ei toistaiseksi erikoistumismahdollisuutta

 8. Plastiikkakirurgia (Dos.  Erkki Suominen)

 9. Neurokirurgia (dos. Jaakko Rinne) 

 10. Lastenkirurgia (Dos. Timo Hurme)

Harkitessasi erikoistumista jollekin kirurgian erikoisalalle olisi suotavaa ottaa yhteyttä alan koulutusvastaavaan jo ennen yliopistoon ilmoittautumista. Erikoistumisvaiheen alussa erikoistumisvirkaan valitsemisen jälkeen valitaan kullekin erikoistumisvaiheen lääkärille oma henkilökohtainen ohjaaja, "tutor", joka on pääsääntöisesti eri henkilö kuin koulutusvastaava. Erikoistumisvaiheen koulutuksen toteutumista seurataan lokikirjan ja säännöllisten, vähintään kahdesti vuodessa järjestettävien koulutuksen arviointitilaisuuksien avulla. Erikoislääkärikoulutuksen tarkempien säännösten osalta viitataan tässä yhteydessä muilta osin Turun yliopiston erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaaseen.

Ensiapupoliklinikan tapaturmapuolen toiminnasta vastaa ortopedian ja traumatologian  klinikka. Vastaavasti ensiapupoliklinikan pehmytpuolen kirurgisesta toiminnasta vastaavat kirurgian klinikan alaiset erikoisalat.