Sädehoito-osasto (ent. osasto 821)  
Sädehoito-osaston ruotsinkielinen esittely (Word-tiedosto)

Sädehoito-osasto

  • kuuluu syöpäklinikkaan, johon kuuluvat myös syöpäpoliklinikka (ent. poliklinikka 820) sekä syöpäosastot 1 ja 2 (ent. vuodeosastot 810 ja 811)
  • sijaitsee T-sairaalan ensimmäisessä kerroksessa
  • on auki maanantaista perjantaihin kello 7.30 – 15.30.

Osaston vt. ylilääkäri Paula Lindholm puh. (02) 313 0000.
Osastonhoitaja Päivi Wilén puh. (02) 313 1827

Osastolla hoidetaan noin 130 potilasta päivässä. Sädehoitopotilaita on kaikista ikäryhmistä. Suurimpia potilasryhmiä ovat rinta- ja eturauhassyöpäpotilaat.

Potilaat tulevat pääsääntöisesti lähetteellä syöpäpoliklinikan kautta, jossa arvioidaan hoidon kiireellisyys. Sädehoitoon on yleensä noin kolmen viikon jono.

Sädehoidossa käytetään säteilyä, joka vaikuttaa erityisesti jakautumisvaiheessa oleviin soluihin ja joka siten tuhoaa hyvin syöpäsoluja. Parhaiten sädehoito tehoaa syöpäsoluihin, kun haluttu kokonaisannos jaetaan useisiin pieniin kerta-annoksiin eli fraktioihin. Näin voidaan myös paremmin suojella normaaleja soluja, jotka yleensä toipuvat nopeasti sädehoidon aiheuttamista muutoksista. Sädehoitoa käytetään parantavana hoitona joko yksin tai muihin hoitoihin yhdistettynä.  Sädehoidolla voidaan myös lievittää syövän aiheuttamia oireita, mikäli tauti on levinnyt niin laajalle, että sitä ei voida kokonaan parantaa.

Lääkärin vastaanottohuoneet

Lääkärin vastaanottohuoneet sijaitsevat T-sairaalan ensimmäisessä kerroksessa. Vastaanotolla työskentelee erikois-/erikoistuva lääkäri ja sairaanhoitaja/perushoitaja.

Lääkärihuone 1       Puh.(02) 313 2834
Lääkärihuone 2       Puh.(02) 313 1837
Lääkärihuone 3       Puh.(02) 313 2868
Lääkärihuone 4       Puh.(02) 313 2821
Lääkärihuone 5
       Puh. (02) 313 1825

Sädehoidon suunnittelu alkaa lääkärin vastaanotolla. Lääkäri tekee alustavan hoitosuunnitelman, asettaa hoidon tavoitteet ja piirtää tarvittavat merkinnät iholle. Samalla annetaan suunnitteluajat, kirjalliset sädehoito-ohjeet ja selvitellään potilaan vointia ja yleistilannetta; tarvittavat tutkimukset, kulkuyhteydet, asuminen, maksu- ja todistusasiat.

Sädehoitojakson aikana potilaalla on mahdollisuus tavata tarvittaessa useamminkin sekä lääkäri että hoitaja. Hoitajat varaavat ajan lääkärin vastaanotolle. 

Sädehoidon  päättyessä on lääkärintarkastus, jossa keskustellaan  päättyvästä hoitojaksosta; sen  sivuvaikutuksista ja  niiden hoidosta, lääkityksestä  ja  paluusta normaaliin  elämään. Potilaalle  annetaan  lisäksi ajat mahdollisiin jatkokäynteihin.

Annossuunnittelu

Potilaan sädehoito suunnitellaan tietokonetomografiakuvien perusteella. 
Kuvaushuone sijaitsee sädehoito-osastolla.

Lääkäri piirtää potilaan hoitoalueen tietokonetomografiakuviin, johon röntgenhoitaja ja fyysikko tekevät sädehoitosuunnitelman eli asettavat hoitokentät. Lääkäri ja fyysikko hyväksyvät sädehoitosuunnitelman. Lisäksi he asettavat hoitoannokset. Sädehoitosuunnitelma kuvataan simulaattorissa tai sädehoitokoneella.

Simulaattori

Simulaattori on röntgenkuvauslaite, jolla potilas voidaan kuvata hoitokentän kohdalta sädehoitotilannetta jäljitellen. Kuvauksella varmistetaan hoidon osuvuus. Simulaattori sijaitsee T-sairaalan ensimmäisessä kerroksessa. puh. (02) 313 0899 

1. Kuratiivinen eli parantava sädehoito  

Simulaattorikäyntejä tarvitaan yhdestä kahteen ennen hoidon aloitusta. Simulaattorikuvauksia saatetaan tehdä myös hoitojakson aikana.  Simulaattorissa kuvataan sädehoitosuunnitelma, joka  pohjautuu tietokonetomografiakuviin ja tietokonepohjaiseen annossuunnitteluun.  

2. Palliatiivinen eli oireita lievittävä sädehoito  

Simulaattorissa lääkäri ja röntgenhoitajat suunnittelevat potilaan sädehoitoasennon sekä hoitoalueen. Tämän jälkeen hoitoalueesta otetaan röntgenkuva.  Lääkärin hyväksyttyä kuvan, fyysikko laskee potilaan henkilökohtaisen hoitoannoksen, jonka jälkeen hoito on valmis alkamaan.

 CT-kuvaus

CT-kuvaus sijaitsee simulaattorin vieressä. Siellä kuvataan lääkärin määrittelemä hoitoalue hoidon suunnittelua varten. Hoidon suunnittelu tehdään joko CT-kuvauskäynnin yhteydessä tai vasta potilaan lähdettyä annossuunnittelussa riippuen siitä, mikä on hoitokohde.

Hoitoalueesta riippuen osalle potilaista tehdään hoitoasennon tuki, koska sama asento pitää pystyä toistamaan jopa kymmeniä kertoja. Pään ja kaulan aluetta sädehoidettaessa käytetään pään asentoa tukevaa potilaskohtaisesti valmistettua muoviverkkoa ja niskatukea.

 
Muokkihuoneessa tehdään sädehoitoalueiden muotoilussa tarvittavat suojavalut. Valujen teossa potilaan ei tarvitse olla paikalla, vaan ne tehdäään simulaattorikuvien perusteella.

Hoitohuoneet

Sädehoito-osastolla on neljä sädehoitokonetta.

  • Hoitohuone 1           Puh. (02) 313 2828
  • Hoitohuone 2           Puh. (02) 313 3822
  • Hoitohuone 4           Puh. (02) 313 1864
  • Hoitohuone 5           Puh. (02) 313 1851

Yhdellä hoitokoneella työskentelee 2-4 röntgenhoitajaa. Jokaiselle kotoa käyvälle potilaalle pyritään järjestämään omahoitaja, joka tutustuu tarkemmin potilaan hoidon kokonaistilanteeseen. Omahoitaja haastattelee potilaan, selostaa sädehoidon kulun ja kertoo sivuvaikutuksista. Omahoitajan lisäksi potilaan hoidosta huolehtii koko hoitoryhmä. Potilaalla on mahdollisuus kysyä hoitoon liittyvistä asioista päivittäin joko omahoitajalta tai hoitoryhmältä.

Hoidossa potilas asetellaan CT:ssä tai simulaattorissa suunniteltuun hoitoasentoon, joka toistetaan potilaan jokaisena hoitokertana. Ensimmäisellä sädehoitokerralla otetaan hoidon osuvuuden tarkistuskuvat. Hoitoalueet piirretään valokuvaa varten iholle. Hoitokenttien asettelupisteet tatuoidaan iholle.

Sädehoidon alkaessa potilaalle selitetään hoidon kulku. Yleensä potilas on hoitopöydällä selällään. Esimerkiksi lantion alueen sädehoidossa hoito toteutetaan neljästä suunnasta, joista kukin kestää alle puoli minuuttia. Yksi hoitokäynti kestää yhteensä 10-20 minuuttia. Hoidossa tulee olla liikkumatta, mutta hengittää saa normaalisti. Hoito on kivutonta.

Sädehoitoa annettaessa potilas on hoitohuoneessa yksin. Hoitajilla on näkö- ja kuuloyhteys hoitohuoneeseen.

Sädehoitoa ohjaa tietokoneella hoidonvarmistusjärjestelmä, joka laskee hoitoannoksen ja tarkistaa hoidon asettelun.

Potilaan halutessa omaiset voivat olla mukana sädehoidon kaikissa vaiheissa.

Sädehoito voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, mutta ne ilmenevät vasta muutamien hoitokertojen kuluttua. Sivuvaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä ja riippuvat hoitoannoksesta ja hoidettavasta kohteesta.

Hoitomaksut

Ensimmäisestä käynnistä sädehoidossa peritään poliklinikkamaksu, joka on 25,60€. Sädehoito on kotoa käyville potilaille sarjahoitoa, joka maksaa 7,50 € / kerta. Sädehoioon liittyvät lääkärikäynnit ja tutkimukset sisältyvät sarjahoitomaksuun. lääkärintodistuksista peritään vahvistetun taksan mukainen maksu. Sairaalan vuorokausimaksu on 30,30 €,  johon sisältyy sädehoito.

Matkakorvaukset

Sairasvakuutuksen perusteella korvataan osa potilaan sairauskustan-nuksista. Näitä ovat mm. lääkärin määräämät tutkimukset ja hoidon matkakustannukset. Matkat korvataan potilaan terveydentila huomioon ottaen halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan eli linja-autolla tai junalla. Lääkäri arvioi erityiskulkuneuvon ja saattajan tarpeellisuu-den.  Jos potilas joutuu tulemaan aikataulujen tai huonojen kulku-yhteyksien vuoksi taksilla, hän selvittää korvaukset itse paikallisen Kelan kanssa. Osastonsihteeri huolehtii matkakorvaustodistusten kirjoittamisesta

Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on  9,25 €. Vuotuisen omavastuuosuuden 157,26 € täyttymisen jälkeen korvataan matkakustannukset kokonaan