Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 17.10.2018 16.46

50 vuotta ylipainehappihoitoa Tyksistä koko Suomelle

Avainsanat:

Ylipainehappihoito on lääketieteellistä hoitoa, jota tarvitaan mm. sukeltajantaudissa, jossa elimistöön jää sukelluksen jälkeen haitallisia oireita aiheuttavia typpikuplia. Painekammiohoidolla moninkertaistetaan kudosten hapettumista, korjataan sukeltajantaudin oireita ja estetään pysyvien vaurioiden syntymistä. Tyks on Suomen ainoa sairaala, jossa on ympärivuorokautisesti toimiva ylipainehappihoidon keskus, jossa voidaan hoitaa myös tehohoitoa vaativia potilaita.

Potilaiden määrä on lisääntynyt 2010-luvulla noin kolmanneksella ja muista sairaanhoitopiireistä tulevien potilaiden määrä on noussut.

Ylipainehappihoitosali.

Kuvassa: Osastonylilääkäri Mika Valtonen ylipainehappihoitosalissa.

Ylipainehappihoitoa tarvitaan myös sädehoidon yhteydessä syntyneiden vakavien pehmytkudos-ja luuvaurioiden sekä ihotulehdusten tai murtumien hoidossa.

Sukelluksen aikana hengitetyt kaasut liukenevat normaalisti keuhkojen kautta verenkiertoon ja kudosnesteisiin, kunnes ne saavuttavat tasapainon hengitysilman kanssa. Kaasuja liukenee sitä enemmän, mitä suurempi on sukellussyvyys ja mitä kauemmin sukellus kestää. Sukeltajantaudissa jäännöskaasukuplat vaurioittavat kudoksia ja verisuonia ja voivat aiheuttaa iho-oireita, nivelkipuja ja keskushermoston häiriöitä. Sukeltajantaudin ainoa hoito on paineistaminen painekammiossa ja sataprosenttisen hapen hengitys. Paine vastaa 18 metrin sukellussyvyyden painetta.

– Sukeltajantautipotilaita on HBO-potilaistamme noin kolmannes. Sukeltajantaudille altistaa elimistön kuivuma, palelu sukelluksen aikana, samana päivänä tai peräkkäisinä päivinä toistuneet sukellukset, lyhyet pinnallaoloajat sukellusten välillä ja tietenkin tahattomat tai ongelmatilanteisiin liittyneet liian nopeat nousut ilman paineentasausetappeja syväsukelluksesta noustessa. Tyksin painekammiossa hoidetaan käytännössä lähes kaikki suomalaiset sukeltajantautitapaukset, joita viime vuosina on ollut 30 – 40 kpl vuodessa. Lähes puolet sukeltajantautipotilaista oli edeltävästi sukeltanut suomalaisessa kaivoksessa tai louhoksessa, toteaa ylipainehappihoidon vastuulääkäri, apulaisylilääkäri Olli Arola Tyksin teho-osastolta.

Ylipainehappihoidolla (hyperbaric oxygen treatment = HBOT) tähdätään elimistölle haitallisten kaasukuplien poistamiseen sukeltajantaudissa sekä aivovaltimoiden ilmaembolioissa eli ilmatulpissa. Kudosten happeutumista voidaan huomattavasti lisätä silloin, kun kudosten hapenpuutteen korjaaminen nopeuttaa tai lisää paranemista. Tällaisia tiloja ovat esim. vakavat kuolioita aiheuttavat pehmytkudostulehdukset ja syvät kaulainfektiot, tajuttomuuteen johtanut häkämyrkytys, murskavammat, avomurtumat, meluvammat, äkillinen kuulonmenetys ja sädehoidon jälkeiset krooniset luu- ja pehmytkudosvauriot. Ylipainehappihoidosta vastaa erikoiskoulutettu henkilökunta.

HBO-painekammioyksikkö muutti keväällä 2013 T-sairaalaan aikuisten teho-osaston mukana. Yksikössä on modernia tekniikkaa hyödyntävä monipaikkainen painekammio ja kaksi yhden hengen kammiota tajuissaan oleville potilaille, jotka eivät tarvitse hoidon aikaista jatkuvaa lääkitystä ja käyvät usein painekammiohoidossa kotoa tai vuodeosastolta käsin.

– Monipaikkaisessa hoitokammiossa, johon mahtuvat sairaalasänky, hengityskone ja tarvittavat monitorointilaitteet, voidaan hoitaa myös tehohoitoa vaativia, hengityslaitteessa hoidettavia, tajuttomia ja nukutettuja potilaita. STM:n asetuksen mukaan ylipainehappihoito ja siihen läheisesti liittyvä kirurgia on keskitetty valtakunnallisesti Tyksiin. Vuoden 2017 erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevan asetuksen mukaisesti Tyksin HBO-yksilöllä on ylipainehappihoidon suunnittelu- ja kehittämisvastuu, kertoo Arola.

Vuonna 2017 Tyksissä hoidettiin 151 potilasta, jotka saivat yhteensä 769 hoitokertaa. Tehohoitoa tarvitsevista potilaista suurin osa (52 %) tulee omasta sairaanhoitopiiristä, mutta (vv. 2013 - 2017) HBO-yksikössä hoidetuista potilaista 27 prosenttia tuli Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja 21 prosenttia muista sairaanhoitopiireistä (HUS, Pohjois-Pohjanmaa, Itä-Savo ja Ahvenanmaa). Sukeltajantautipotilaista 52 prosenttia tuli HUS-piiristä.

18.10.2018 tulee kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisestä Tyksissä annetusta ylipainehappihoidosta. Päivän kunniaksi T-sairaalassa sijaitsevassa HBO-yksikössä on Avoimet ovet klo 9.30–12.00.

Iltapäivällä klo 13.30–17.00 ylipainehappihoidon nykytilaa valotetaan 50 vuotta ylipainehappihoitoa Tyksissä -minisymposiumissa

Lisää sukeltajantaudista ja ylipainehappihoidosta:

Arola, Olli: Suomalainen saa sukeltajantaudin kotona tai kaukomailla. Finnanest 2018; 51(3).

Teksti: Tuula Vainikainen