Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 9.10.2017 16.45

Aivokasvainpotilaan hoitoon uusi toimintamuoto Tyksissä

Avainsanat:

Neurologin ja onkologin yhteisvastaanotto palvelee potilaan tiedontarpeita

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) on otettu käyttöön neurologin ja syöpälääkärin yhteinen vastaanotto aivokasvainpotilaille. Keväällä 2017 aloitetut yhteisvastaanotot ajoittuvat potilaan solunsalpaajalääkityksen aikoihin, leikkauksen ja sädehoidon jälkeen.

Aivokasvainpotilaita hoidetaan neurokirurgian, neurologian sekä onkologian eli syöpätautien (sisältää myös sädehoidon) erikoisaloilla. Potilaan hoito sujuu sitä paremmin, mitä kitkattomammin eri alojen erikoisosaaminen hitsautuu yhteen.

Aivokasvainpotilaan hoitopolkua selkeyttänyt työryhmä kehitti uuden toimintamuodon, kerran kuukaudessa pidettävän neurologin ja syöpälääkärin yhteisvastaanoton, jotka otettiin käyttöön pääasiassa työikäisten potilaiden tueksi silloin, kun oirekuva on hankala ja vaikeuttaa esim. työhön paluuta.

- Yhteisvastaanotolla potilaan moninaiset ongelmat voidaan hoitaa yhdellä vastaanottokäynnillä. Sekä potilaat että lääkärit ovat olleet tyytyväisiä. Potilaalla on myös parempi käsitys minne ottaa ongelmien ilmaantuessa yhteyttä, kun hoito ei ole pirstoutunut monelle eri erikoisalalle. Lisäksi hoitoviiveet ovat huomattavasti lyhentyneet, tiivistää neurologi Jaana Korpela.

Aivokasvainpotilaan hoito on yksilöllistä eivätkä kaikki potilaat tarvitse yhteisvastaanottoa. Syöpäpoliklinikalla toimiva yhteisvastaanotto on vain yksi osa hoitopolkukehitystyötä, mutta se on yksi konkreettisemmista edistysaskeleista, joita aivokasvainpotilaiden hoidossa on saavutettu.

- Aivokasvaimen hoito vaatii usean eri erikoisalan osaamista eikä potilaan ole aina helppoa ymmärtää missä ja kenen toimesta häntä kulloinkin hoidetaan, ja mihin ottaa yhteyttä, jos kysyttävää tulee. Selkeyttämällä potilaan eri klinikoille haaroittunutta hoitopolkua saimme karsittua päällekkäisyyksiä ja nopeutettua hoitoon pääsyä. Parhaimmillaan toimiva hoitopolku yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja edistää tasa-arvoa potilaiden välillä, selvittää syöpälääkäri Sanna Palovaara.

Potilaan polku löytyi yhteistyöllä

Neurologi Jaana Korpela kertoo, että aivokasvainpotilaiden yhteiset hoidon suunnittelu- ja seurantakokoontumiset (lääkärimeetingit) taudin diagnosointiin ja hoitoon osallistuvien patologien, radiologien, neurologien, neurokirurgien ja syöpälääkärien kanssa aloitettiin Tyksissä vuonna 2013. Tutkimusten mukaan juuri nämä toimivat hoitotiimit parantavat potilaiden hoitoennustetta.

- Seuraavana vuonna neurotoimialueen hoitotyön ryhmässä alettiin selvittää potilaiden näkemyksiä, toiveita ja tiedontarpeita. Saadun palautteen pohjalta neurokirurgiseen leikkaukseen tulijalle tehtiin mm. leikkauksen vaiheita kuvaava video, kertoo neurotoimialueen ylihoitaja Sari Johansson.

Seuraavaksi koottiin työryhmä miettimään hoitoprosessin selkeyttämistä potilaan kannalta. Erikoisalojen yhteistyöllä kehitettiin uusi konkreettinen työmuoto, yhteisvastaanotto, sujuvoittamaan aivokasvainpotilaan hoitoa. Lopuksi koko potilaan polku mallinnettiin yhdessä eri erikoisalojen ja Läntisen syöpäkeskuksen yhteistyönä.

Aivokasvaimet voivat olla hyvän- tai pahanlaatuisia

Oireet riippuvat kasvaimen koosta, sijainnista ja kasvunopeudesta. Tyypillisin ensioire on epileptinen kohtaus. Muita oireita voivat olla tajunnan tason lasku, päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu.

Aivokasvain todetaan kuvantamismenetelmillä. Leikkauksen yhteydessä kasvaimesta otetaan näytepala, jonka patologi tutkii. Kasvaimen tyypitys on avainasemassa jatkohoitojen valinnassa.

Pahanlaatuisten aivokasvainten hoitokeinoja ovat leikkaus, sädehoito ja solunsalpaajahoito. Hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen.

Potilaan polku

  • Väestön käyttöön laadittu kaavio sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta
  • Netissä julkaistun kaavion laatikoista löytyy tietoa tukemaan potilaan syövänhoitoon liittyviä päätöksiä ja omahoitoa
  • Kertoo kuka tekee, missä ja milloin tietyn syöpätyypin ehkäisyssä, diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa
  • "Tuki, hyvinvointi ja apuvälineet" -tietopaketissa on linkkejä mm. potilasjärjestöihin tukemaan potilasta hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

Tutustu aivokasvainpotilaan hoitopolkuun.

Teksti: Tuula Vainikainen