Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 28.8.2018 16.46

Aivovamman jälkeinen epilepsia lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä

Avainsanat:

Aivovammojen on tiedetty lisäävän ennenaikaisen kuoleman riskiä noin kolminkertaiseksi. Tyksin ja Turun yliopiston tutkimuksessa selvisi, että aivovamman jälkeiseen epilepsiaan sairastuvilla on muita aivovammapotilaita korkeampi ennenaikaisen kuoleman riski, mikä ei selity kohtausten aiheuttamilla äkkikuolemilla. 

Tyksin ja Turun yliopiston tutkijat selvittivät aivovamman saaneiden pitkäaikaiskuolleisuutta eli ennenaikaisen kuoleman riskiä tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin arvostetussa Neurology-lehdessä elokuussa. Tutkimuksessa selvitettiin 714:n Tyksissä aivovamman vuoksi vuosina 1996 - 2013 hoidetun potilaan pitkäaikaiskuolleisuutta. Tutkimuksen vahvuus on suuressa aineistossa, josta puuttuvat vain lievimmät, perusterveydenhuollossa hoidetut vammautuneet.  

Aivovamman jälkeinen epilepsia on tunnettu aivojen vammautumisen seuraus. Epilepsian kehittymisen riski lisääntyy aivovamman vakavuuden myötä ja epilepsia saattaa ilmaantua vielä pitkänkin ajan kuluttua aivovamman saamisesta. Vakaviin aivovammoihin liittyvä kuolleisuus on korkea ensimmäisinä päivinä ja viikkoina vammautumisen jälkeen, mutta tutkimusten mukaan ennenaikainen kuolleisuus jää pysyvästi kohonneeksi saman ikäiseen vertailuväestöön nähden myös lievemmin vammautuneilla.  

Turkulaistutkimukseen otettiin kaikki vuosina 1996 - 2013 Tyksissä hoidetut 2657 aivovammapotilasta. Tutkimusryhmään valikoitiin henkilöitä, joille oli aivovamman jälkeen kehittynyt epilepsia. Jokaiselle tutkimuspotilaalle valittiin kaksi myös aivovamman saanutta kaltaistettua verrokkia, joille ei ollut kehittynyt epilepsiaa. Kuolinajat ja -syyt selvitettiin kuolinsyyrekisteristä.  

– Vuoden jälkeen sekä tutkimus- että verrokkiryhmässä 95 prosenttia tutkituista oli elossa. Sen jälkeen ryhmien kuolleisuus poikkesi selvästi toisistaan. 15 vuoden kuluttua vammautumisesta ero oli jo huomattava, sillä epilepsian saaneista oli elossa vain 45 prosenttia ja verrokkiryhmästä 65 prosenttia tutkituista.  Kuolinsyyt eivät eronneet selvästi. Korkeampi kuolleisuus epilepsiaryhmässä ei siis selittynyt epilepsiakohtauksilla. Epilepsian saaneilla onnettomuudet ja aivoverenkiertohäiriöt olivat yleisempiä. Verrokkiryhmässä olivat yliedustettuna aivovammasta johtuva dementia, itsemurhat ja väkivaltakuolemat yliedustettuja mutta erot eivät ole merkitseviä, kertoo dosentti, ylilääkäri Olli Tenovuo.  

Olli Tenovuo

Kuvassa: Olli Tenovuo.

Aivovamman yleisin syy on ollut kaatuminen tai putoaminen. Epilepsia olikin yleisempää niillä, joiden aivovamma oli syntynyt näiden seurauksena. Heidän kuolleisuutensa oli myös korkein. Kaatumiset olivat yleisimpiä iäkkäämmillä ja heillä oli muita useammin myös aivoverenvuotoja, joita oli hoidettu leikkauksella. 

Epilepsian saaneet aivovammapotilaat palasivat verrokkeja selvästi harvemmin työelämään vammautumisen jälkeen. Töihin palasi epilepsiaryhmästä vain kahdeksan prosenttia ja verrokkiryhmässä 22 prosenttia. Epilepsia estää tietyissä ammateissa toimimisen.  

– Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että aivovamman vakavuusaste vaikuttaa selvästi epilepsian kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa sen enempää neurokirurgiset toimenpiteet kuin aivojen kuvantamislöydöksetkään eivät kuitenkaan selittäneet ryhmien välistä eroa, eivät myöskään ikä tai sukupuoli. On mahdotonta sanoa, johtuuko lisääntynyt kuolleisuus siitä, että tutkimusryhmäläisten vammat ovat kuitenkin olleet jollain tavoin vakavampia. Erot työelämään palaamisessa saattavat kertoa siitä, että työhön paluu sinänsä suojaa ennenaikaiselta kuolleisuudelta, koska työ myös ehkäisee syrjäytymistä ja ylläpitää fyysistä kuntoa.  

Tutkimusta ovat rahoittaneet Epilepsiatutkimussäätiö ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri valtion tutkimukseen osoittamista määrärahoista (VTR).  

Tenovuon tutkimusryhmä toimii Tyksissä Aivovammojen huippuyksikössä.

 

Julkaisu:

Uski, Jessina, Lamusuo, Salla, Teperi, Simo, Löyttyniemi, Elisa ja Tenovuo, Olli: Mortality after traumatic brain injury and the effect of posttraumatic epilepsy. Neurology 2018 Aug 1(Epub ahead of print).

 

Tietolaatikko: Aivovamma

  • on tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, joka syntyy päähän kohdistuvasta iskusta, liike-energiasta tai aivoihin tunkeutuvasta esineestä.
  • Aivovamman saa vuosittain yli 20 000 suomalaista ja sen jälkitilan oireita on vähintään 100 000 henkilöllä.
  • Aivovammasta saattaa jäädä seurauksia, joita kutsutaan jälkitilaksi. Jälkitilalla tarkoitetaan tapaturman välittömien vaikutusten paranemisen jälkeen ilmeneviä pitkäaikaisia tai pysyviä muutoksia, kuten epilepsiaa tai muistivaikeuksia.
  • Vammautuneen lähipiiri mukaan lukien aivovamma koskettaa noin puolta miljoonaa suomalaista.

 

Tämän tiedotteen laati lääketieteen toimittaja ja tiedetiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä.