Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 2.4.2019 16.46

Alkoholin kallistuminen vähensi tapaturmaisia aivovammakuolemia

Avainsanat:

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan Suomessa viimeksi toteutetuilla alkoholin hintojen korotuksilla oli merkitsevä tilastollinen yhteys tapaturmaisesti aiheutuneiden aivovammakuolemien vähenemiseen. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ja Turun yliopiston tutkijoiden artikkeli julkaistiin Scientific Reports (Nature) -tiedelehdessä 1.4.2019.

Tutkimuksen havainnot tehtiin, kun tutkittiin alkoholiverotuksen muutosten ja väestötason alkoholikulutuksen muutosten ajallista yhteyttä tapaturmaisten aivovammojen aiheuttamaan kuolleisuuteen yli 15-vuotiailla vuosina 2004–2016. Kaikkien alkoholijuomien verotusta kiristettiin vuonna 2007, jonka jälkeen alkoholiveroa nostettiin uudelleen monena vuonna.

Tutkimuksen tarkasteluaikana Suomessa kuoli 12 100 henkilöä tapaturmaisen aivovamman seurauksena. Näiden vuosien vakioitu aivovammakuolleisuus oli 22,0 kuolemantapausta 100 000 henkilövuotta kohden, mikä on Euroopan korkeimpia lukuja.

Alkoholin veronkorotusten myötä alkoholin kokonaiskulutus väheni vuosittain 1,2 prosentilla ja samalla tapaturmaisten aivovammojen aiheuttama kuolleisuus väheni vuosittain keskimäärin 4,1 prosenttia (4,3 % miehillä ja 2,4 % naisilla).

Tutkimusryhmän päätutkijana toimineen Tyksin neurokirurgian erikoislääkärin, dosentti Jussi Postin mukaan tutkimuksessa havaittu alkoholin kokonaiskulutuksen ja aivovammakuolleisuuden välinen yhteys on tilastollisesti merkitsevä.

– Osoitimme myös, että kaikkien eri alkoholijuomatyyppien veronkorotuksilla oli ajallinen korrelaatio aivovammakuolleisuuden vähenemiseen molemmilla sukupuolilla erikseen ja yhdessä tutkittuna.

Jussi Posti

Kuvassa Jussi Posti.

– Alkoholipolitiikan tiukentaminen näyttäisi siis vähentävän tapaturmaisten aivovammojen aiheuttamia kuolemantapauksia silloinkin, kun tiukentavat toimenpiteet kohdistetaan muuhunkin kuin humalahakuisen juomisen vähentämiseen, kuten alkoholista perittävään hintaan, Posti sanoo.

Postin mukaan löydöksellä on merkitystä, sillä jopa puolet tapaturmaisista aivovammoista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Löydöksen merkitystä lisää Suomen sijoittuminen Euroopan kärkipäähän tapaturmaisten aivovammojen aiheuttaman kuolleisuuden suhteen.

Alkoholin halpeneminen lisäsi aivovammakuolemia

Posti ottaa vastakkaiseksi esimerkiksi vuoden 2004, jolloin alkoholiverotusta alennettiin Suomessa merkittävästi, ja alkoholijuomien hinnat laskivat 33 prosenttia. Huomattavin hinnan lasku painottui väkeviin alkoholijuomiin ja verotuksen muutos lisäsi silloin alkoholin kokonaiskulutusta kymmenen prosenttia.

– Oulun yliopistollisen sairaalan tutkijat havaitsivat, että alkoholin halpenemisen jälkeen tapaturmaisten aivovammojen aiheuttama keski-ikäisten henkilöiden kuolleisuus lisääntyi Pohjois-Suomessa, Posti kertoo.

Tyksin tutkijoiden raportti julkaistiin 1.4.2019 Scientific Reports (Nature) -lehdessä. Tutkimuksen tulokset on esitetty myös Neurotrauma-yhdistyksen kongressissa elokuussa 2018 (Toronto, Kanada) ja International Brain Injury Associationin maailmankongressissa maaliskuussa 2019 (Toronto, Kanada).

 

Alkuperäinen artikkeli: Fatal traumatic brain injuries during 13 years of successive alcohol tax increases in Finland – a nationwide population-based registry study. Sci Rep, 01 April 2019. Linkki: https://rdcu.be/budyh


 Kirjoittajat: Jussi P. Posti, Matti Sankinen, Jussi O.T. Sipilä, Jori O. Ruuskanen, Jaakko Rinne, Päivi Rautava, Ville Kytö.