Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 16.4.2014 16.45

Suun ja leukojen alueen kudospuutosten kuntoutuksen kansainväliset asiantuntijat koolla Turussa ja Seilissä (julk.16.09.2013)

Avainsanat:

Julkaistu 16.09.2013

Suun ja leukojen alueen kudospuutoksista kärsivän potilaan elämänlaadun parantamiseksi tarvitaan uudenlaista teknologiaa, jota kehitetään mm. Turussa. Yhteistyö ulkomaisten osaamiskeskusten tutkijoiden ja hoidosta vastaavien kesken parantaa suomalaistenkin potilaiden hoitomahdollisuuksia. 

Erilaiset sairaudet, hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet, vammat ja pään ja kaulan alueen kehityshäiriöt voivat aiheuttaa kudospuutoksia. Näiden tilojen hoitamisessa tarvitaan hammaslääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen välistä monialaista yhteistyötä. Kuntoutuksen päämääränä on potilaan purenta-, nielemis- ja puhetoimintojen palauttaminen tasolle, joka tekee mahdolliseksi hänen paluunsa normaaliin työhön ja sosiaaliseen elämään. Kyse on määrällisesti suppeasta joukosta ihmisiä, joiden elämässä puuttuvien tai vaurioituneiden kudosten korjaamisella on kuitenkin ratkaiseva merkitys koko loppuelämän ajan. 

ORONet – kansainvälistä tutkimusyhteistyötä 

ORONet on kansainvälinen tutkimuskonsortio, jonka missiona on edistää hampaiston, suun, leukojen ja kasvojen alueen kudospuutosten kokonaisvaltaista kuntoutusta. ORONET laatii kriittisiä kirjallisuuskatsauksia ja rakentaa kansainvälistä kliinistä tutkimusyhteistyötä eri maiden sairaaloiden ja tutkimuslaitosten välille. Tavoitteena on luoda yhtenäisiä hoitokriteerejä ja luotettavia hoitotulosten arviointimenetelmiä, jotka ovat edellytyksenä näyttöön perustuvien ja kustannustehokkaiden hoitojen toteuttamiselle.  

Tyksin suu- ja leukasairauksien klinikka ja Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos ovat mukana tutkimuskonsortiossa, jonka muut proteettisen kuntouttamisen huippuyksiköt ovat Albertan yliopisto ja Misericordia-sairaala Edmontonista, Kanadasta, Yhdysvalloista mukana ovat Kalifornian yliopiston hammaslääketieteen laitos Los Angelesista, Mayo-klinikka Rochesterista Minnesotasta ja Iowan yliopiston hammaslääketieteen laitos Iowa Citysta Iowasta. Euroopasta mukana ovat Groningenin yliopiston lääketieteellinen keskus Hollannista ja Torinon yliopisto Italiasta.  

ORONET-seminaari 17.9. Turussa 

Tutkimuskonsortion jäsenet tapaavat vuosittain. Tänä vuonna kokoontumista isännöi Turku. Tutkijoiden ydinjoukko kokoontuu lauantaista maanantaihin Seilin saaressa Paraisilla. Tiistaina 17.9. järjestetään ORONet-seminaari laajemmalle osanottajakunnalle kasvojen ja leukojen alueen kuntoutuksen ajankohtaisista teemoista (Current Topics in Oro-Facial Reconstruction) Hammaslääketieteen laitoksen Arje Scheinin -salissa, Lemminkäisenkatu 2.