Hyppää pääsisältöön

Mediatiedote Julkaistu 6.11.2018 12.16

TerveyskyläPRO-palvelusta digitukea sote-ammattilaisille

Avainsanat:

Terveyskylästä löytyy nyt entistä enemmän sisältöjä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Uudistunut TerveyskyläPRO kannustaa niin lääkäriä kuin hoitajaa hyödyntämään digipalveluita potilastyössä. Palvelu tarjoaa myös runsaasti materiaalia täydentämään ammattilaisten osaamista.   

Digitalisaatio on tullut vauhdilla terveysalalle. Erilaiset vointia mittaavat mobiilisovellukset ja etävastaanotot ovat jo arkea monille potilaille ja lääkäreille. Vastalanseerattu TerveyskyläPRO-palvelu rohkaisee sote-ammattilaisia käyttämään digityökaluja potilastyössä ja oman alansa uuden tiedon opiskelussa.   

TerveyskyläPRO löytyy laajaan suosioon nousseen Terveyskylä.fi-sivuston alta, jonne erikoislääkärit, hoitajat ja terapeutit ovat tuottaneet runsaasti terveysneuvontaa ja omahoito-ohjeita eri vaivoihin. TerveyskyläPROhon kootaan ammattilaisia hyödyttävää sisältöä, kuten eri alojen kliinisen työn oppaita.  

Palvelusta löytyy myös verkkovalmennuksia, joiden avulla ammattilainen voi suunnitella digipalveluita oman yksikkönsä tarpeisiin tai harjoitella työntekoa digitaalisella alustalla.  

– Tarjoamme tukea ja toimintavarmuutta ja kehitämme sisältöjä muuttuvaan sote-ympäristöön, sanoo kehittämispäällikkö Minna Ervast Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. 

TerveyskyläPROssa on satsattu visuaalisuuteen ja käyttäjän on helppo navigoida palvelussa myös mobiililaittein. Asiantuntijahaulla voi jatkossa etsiä erikoissairaanhoidon huippuammattilaisia konsultoitavaksi eri puolilta maata. Kokeiltavana on myös etäkonsultaatiomalleja, esimerkiksi farmasian chat-palvelua.  

Näkymä TerveyskyläPron internetsivuilta.

Avain tasa-arvoiseen hoitoon 

TerveyskyläPRO jakaa yliopistosairaaloiden asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Tavoitteena on yhtenäistää työ- ja hoitokäytäntöjä sekä parantaa tiedon saavutettavuutta.  

Esimerkiksi virtuaalikeskuksiin kootaan jonkin erikoisalan tai potilasryhmän parissa työskentelevien ammattilaisten keskeisiä työkaluja. Lihavuuden hoidon virtuaalikeskuksesta löytyy ohjeita syömisen psykologiaan, asiakkaan motivoimiseen ja vuorovaikutustilanteisiin.  

– Tavoitteena on ollut tuottaa helppokäyttöinen materiaalipankki lihavuuden yksilö- ja ryhmähoitoon, lähtökohtana potilaiden tasa-arvoinen hoito ympäri Suomen, sanoo sisältöä tuottanut ravitsemusterapeutti Anna-Maria Teeriniemi Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. 

Digituelle kysyntää klinikoilla 

Virtuaalisairaala 2.0-hankkeen myötä Suomen yliopistosairaalat ovat avanneet jo kymmeniä digitaalisia hoitopolkuja potilaille täydentämään perinteistä sairaalahoitoa. Yksi uusimmista on luotu Turun yliopistollisen keskussairaalan tahdistinpotilaille.  

Sydänpoliklinikalla potilaiden etäseurannat ovat jo arkea, mutta digitaalisen hoitopolun käyttöönotto on ollut merkittävä edistys. 

– Uuden työtavan sisäistämisessä hoitajat ja lääkärit tarvitsevat tukea, motivointia ja valmennusta. Siten uuden palvelun hyöty välittyy myös potilaille, tiivistää Tyks Sydänkeskuksen sairaanhoitaja Mari Naaralainen oman henkilöstönsä kokemuksia tahdistinpotilaille kehitetystä palvelusta.   

Tyks Sydänkeskuksen vastuualuejohtaja ja osastonylilääkäri Heikki Ukkosen mukaan terveydenhuollon digitalisaatiota on rummutettu jo pitkään.  

 – Ammattilaiset ovat valmiita toiminnan muutoksiin. Nyt on tärkeää panostaa digipalveluiden käyttöönottoon, tuoda esiin hyötynäkökulmia ja kuunnella henkilöstön palautteita herkällä korvalla.

Kirjaudu sisään terveydenhuoltoalan ammattilaisena.

Lue lisää TerveyskyläPRO-palvelusta

Mikä Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, veloituksetta kaikkien käytössä. Sisällöt sopivat elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen. Digitaaliselle hoitopolulle voi päästä lääkärin lähetteellä.  

Terveyskylästä hakevat tietoa jo yli miljoona suomalaista. Palvelua rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, jota on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö.  

www.terveyskyla.fi, facebook.com/terveyskyla.fi, Twitter @terveyskyla_fi

www.virtuaalisairaala2.fi, facebook.com/virtuaalisairaala2.0, Twitter @vsairaala 

Teksti ja kuva: HUS, viestintä