Skip to main content

Potilasopas: jalkateräleikkaus

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa jalkaterän alueen leikkaukseen. Oppaasta löydät tietoa tyypillisistä jalkaterän sairauksista ja niiden hoidosta sekä toimenpiteen jälkeisestä kuntoutuksesta ja kotihoito-ohjeista.

Sisällysluettelo

 1. Normaali jalkaterän rakenne
 2. Tavallisimmat jalkaterän ongelmat ja niiden hoito
  • 2.1 Vaivaisenluu 
  • 2.2 Isovarpaan tyvinivelen kuluma 
  • 2.3 Vasaravarvas
  • 2.4 Jalkaterän asentopoikkeamat
 3. Jalkateräleikkaukseen valmistautuminen
  • 3.1 Ennen leikkausta
  • 3.2 Kuntoutus ennen leikkausta
  • 3.3 Sairaalaan tulo
  • 3.4 Kotiutuminen
 4. Jalkateräleikkauksen jälkeinen hoito
  • 4.1 Kivun hoito
  • 4.2 Leikkaushaavan hoito
  • 4.3 Sairausloma
  • 4.4 Liikkuminen ja apuvälineen käyttö
 5. Seuranta

1. Normaali jalkaterän rakenne

Jalkaterän rakenne on hyvin monimuotoinen. Jalkaterässä on esimerkiksi 28 luuta ja 55 niveltä, jotka kantavat koko kehon painoa. Sen toimintaa säätelevät lukuisat lihakset, jänteet ja hermot. Lisäksi koko rakennelma saattaa iän myötä muuttua rappeutumisen seurauksena. Jalkaterä onkin altis rasitukselle ja tapaturmille. Paikallaan seisominen sekä rasittaa että kuormittaa nilkkaa ja jalkaterää, jonka vuoksi liikkuminen on hyvä lääke moneen nilkan ja jalkaterän alueen ongelmaan.

2. Tavallisimmat jalkaterän ongelmat ja niiden hoito

Jalkaterän kivut sekä vammat ovat hyvinkin yleisiä. Äkillisen vamman seurauksena nilkan ja jalkaterän rakenteisiin voi tulla vaurioita, jotka voivat vaatia kuntouttavan hoidon lisäksi leikkaushoitoa.

Pidempään jatkuneen vaivan taustalla voi olla rasitusvamma tai heikosta lihashallinnasta johtuva nilkan ja jalkaterän rakenteiden ylikuormituksen aiheuttama kipu. Ikääntymisen myötä tai tapaturmien jälkeen pitkään jatkuneen kivun taustalla voi olla myös nivelrikko joissakin edellä mainituissa nivelissä. Kivun taustalla saattaa olla myös jokin rakenteellinen syy, kuten lattajalkaisuus tai virheasento ylempänä alaraajassa.

Valtaosa nilkan ja jalkaterän kiputiloista hoituu tehokkaasti ilman leikkaushoitoa aktiivisella kuntoutuksella. Nilkan tai jalkaterän kivun ajatellaan aiheutuvan ensisijaisesti toiminnallisista syistä. Tyypillisesti oire äityy esimerkiksi juoksussa, hypyissä, rappusia kävellessä, kyykistymisissä ja pidempään seistessä.

Kuvantamistutkimukset kuten magneettikuvaus eivät yleensä tarjoa suoraa diagnoosia, vaan sitä käytetään yleisesti sulkemaan pois muita kivun syitä. Ylipaino saattaa pahentaa oireilua. Myös lihasepätasapaino altistaa oireille. Potilaalla voi olla esimerkiksi pohkeen, takareiden ja polven ulkosyrjällä olevien rakenteiden kireys tai lantion ja alaraajan lihasten heikko hallinta. Tästä osiosta löydät tietoa yleisimmistä nilkan ja jalkaterän vaivoista ja niiden hoidosta.

2.1 Vaivaisenluu

Vaivaisenluu (hallux valgus) syntyy, kun jalkaterän sisäsyrjän toimintaa ohjaavien lihasten hallinta jostain syystä pettää, tavallisimmin pitkän pohjelihaksen voiman puutoksen seurauksena. Ensimmäinen jalkapöydän luu pääsee karkaamaan isovarpaan alta. Tämän seurauksena isovarvas kiertyy ja kääntyy muita varpaita kohti. Vaivaisenluu on yleisempi naisilla kuin miehillä. Leikkaushoito on perusteltua, kun nivelen kipu ja/tai virheasento haittaa jokapäiväistä elämää. Kivutonta virheasentoa ei ole syytä hoitaa leikkauksella. Leikkauksen tavoitteena on palauttaa isovarpaan tyven toiminta normaaliksi. Tällöin päkiä on askeltaessa tukeva. Hyvät jalkineet ovat myös tärkeät vaivaisenluun kehittymisen ennaltaehkäisyssä sekä jo syntyneiden ongelmien hoitamisessa. Hyvät jalkineet jakavat kehon painon tasaisesti koko jalkaterälle.

2.2 Isovarpaan tyvinivelen kuluma

Pitkälle edenneen isovarpaan tyvinivelen kuluman (MTP I) hoito on tavallisesti luudutus. Luudutusleikkauksessa kuluneen nivelen rustot poistetaan ja luut asetetaan vastakkain ja kiinnitetään tukevasti ruuvien tai levyjen avulla. Kuluman seurauksena nivel on usein jo ennen leikkausta hyvin jäykkä, joten lopullinen jäykistys ei juuri vaikuta jalkaterän toiminnalliseen tilanteeseen. Leikkauksen tavoitteena on estää isovarpaan nivelen kivulias liike. Luuduttamalla voidaan korjata myös kivuliaita, vaikea-asteisia virheasentoja.

2.3 Vasaravarvas

Vasaravarpaiden kehittymisen taustalla on lihasepätasapaino. Vasaravarvas aiheuttaa tyypillisesti hankausoireita ja päkiäkipua. Lieväasteisessa vaivassa hoitona on tilavammat kengät, varvasvälierottimet, teippaus ja pehmusteet.

Hankalissa ja oireisissa virheasennoissa tyypillinen leikkaus on virheasennossa olevan nivelen luudutus (PIP-luudutus). Yleensä tähän yhdistetään myös koukistajajänteen siirto, jos varvas jää luudutuksen jälkeen vielä kohoasentoon.

2.4 Jalkaterän asentopoikkeamat

Lattajalkavirheasennon (pes planovalgus) kehittyessä pitkittäinen holvikaari madaltuu ja kantaluu kääntyy sisäänpäin. Virheasento altistaa hankausoireille jalkaterän sisäsivun puolelle.

Lieväoireisessa ja lievässä virheasennossa hoito on konservatiivinen (tuet, fysioterapia). Kaarijalkavirheasennon (pes cavovarus) taustalla voi olla synnynnäinen virheasento, neurologisen sairauden myötä kehittynyt virheasento tai trauman jälkitila.

Virheasento altistaa nilkan nyrjähdyksille, sekä jalkaterän ulkosyrjän kuormitusongelmille.

Aikuisiän lattajalkaa tai kaarijalkaa voidaan korjata luiden asentoa muuttamalla joko luun katkaisulla ja käännöllä tai luudutuksin. Näihin leikkauksiin tavallisesti liitetään erilaisia jalan toimintaa tasapainottavia jänteiden kiinnityskohtien siirtoa. Asennon korjausleikkaukset ovat isoja toimenpiteitä, joista toipuminen saattaa kestää kuukausia ja lopullinen toiminnallinen tulos nähdään vasta noin vuoden kuluttua leikkauksesta.

3. Jalkateräleikkaukseen valmistautuminen

3.1 Ennen leikkausta

Sairaanhoitajan haastattelu

Turvallisen leikkauksen varmistamiseksi sinulta tarkistetaan esitiedot ja lääkitys ennen leikkausta tapahtuvassa sairaanhoitajan haastattelussa. Myös tarvittavat laboratoriokokeet ja röntgenkuvat otetaan ennen leikkausta. Saat yksilölliset ohjeet lääkityksestä, ravinnotta olosta eli paastosta, tupakoimattomuudesta sekä hygieniasta.

Perussairaudet

Mahdolliset sairaudet (esimerkiksi verenpainetauti, diabetes) tulee olla hoitotasapainossa ennen toimenpidettä.

Ihon terveys

Tarkista, että leikkausalueen iho on terve ja ehjä. Ihon kovettumat, halkeamat ja kynsisairaudet tulee hoitaa ajoissa kuntoon. Naarmut, näppylät ja ihorikot lisäävät tulehdusriskiä ja voivat olla este leikkaukselle.

Tulehdusten hoito

Kaikki tulehdukset tulee hoitaa ennen leikkausta (esimerkiksi virtsa-, poskiontelo- ja hammastulehdukset) oman terveyskeskuksen kautta.

Tupakointi

Tupakointi sekä nikotiinivalmisteiden käyttö tulee lopettaa 3 kuukautta ennen leikkausta ja tupakoimattomuutta tulee jatkaa ainakin siihen asti kunnes luutuminen on saavutettu. Tupakoinnin lopettaminen vähentää mahdollisia haavakomplikaatioita, edistää luutumista ja jännesiirteiden paranemista. Tupakoinnin lopettamisessa apunasi on tarvittaessa Tyksin tupakastavieroitushoitaja.

Ravitsemus ja painonhallinta

Monipuolinen ravinto ja nesteiden nauttiminen leikkausta edeltävinä viikkoina auttavat sinua toipumaan paremmin leikkauksesta. Se vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja tulehdusten riski vähenee. Huolehdi riittävästä D-vitamiinin, kalsiumin ja proteiinin saannista. Omega-3 -rasvahappoa sisältävät valmisteet ja muut luontaistuotteet tulee lopettaa kaksi viikkoa ennen leikkausta. Omega-valmisteet lisäävät verenvuotoa.

Päihteet

Päihteiden ja alkoholin liikakäyttö on merkittävä uhka terveydelle ja hyvinvoinnille. Runsas alkoholinkäyttö estää leikkaukseen pääsyn ja käyttö tulee lopettaa hyvissä ajoin ennen leikkausta. Päihteiden käyttö lisää tapaturmariskiä ja saattaa aiheuttaa vaarallisia yhteisvaikutuksia leikkauksessa käytettävien lääkkeiden kanssa. Kaikkien päihteiden käyttö on ehdottomasti lopetettava viimeistään 24 tuntia ennen sairaalaan tuloa.

Paasto ennen leikkausta

Ennen sairaalaan tuloa ole syömättä kiinteää ravintoa edellisestä illasta
kello 24.00 lähtien
. Älä syö myöskään pastilleja tai karamelleja.

Voit juoda leikkausta edeltävänä iltana 2 pulloa ja leikkauspäivän aamuna
1-2 pulloa apteekista saatavaa PreOp® 200ml -juomaa (vaihtoehtoisesti ProvideXtra ®).

Lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit juoda maltillisesti kirkkaita nesteitä, kuten vettä, kirkkaita mehuja, teetä tai kahvia ilman maitoa.

Lopeta kaikkien nesteiden nauttiminen klo 6 aamulla.

Älä nauti alkoholia 24 tuntiin ennen sairaalaan tuloa. Purukumin ja tupakkavalmisteiden käyttö on lopetettava viimeistään 2 tuntia ennen sairaalaan tuloa.

Mahalaukussa oleva ruoka lisää nukutukseen liittyvää pahoinvoinnin
mahdollisuutta ja saattaa aiheuttaa nukutuksen aikana vaaratilanteita (mahan sisältöä voi joutua keuhkoihin). Nukutukseen saatetaan joskus joutua, vaikka leikkaus olisi suunniteltu tehtäväksi puudutuksessa.

Tavoitteena on, että olet leikkauskelpoinen heti sairaalaan tullessasi. Paastoaikojen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa leikkauksen siirtämiseen toiseen ajankohtaan.

Ole syömättä ruokaa klo 24 lähtien ennen leikkaukseen tuloa. Voit tarvittaessa juoda kirkkaita nesteitä maltillisesti klo 6 asti. Katso tarkemmin yllä olevista ohjeista.

Apuvälineet

Ennen toimenpidettä harjoittele kyynärsauvakävelyä tasaisella ja tarvittaessa portaissa. Poista lattialta kompastumisriskiä lisäävät matot ja muut esineet. Järjestä pesutila turvalliseksi liikkua ja tarvittaessa hanki suihkutuoli/jakkara. Toimenpiteen jälkeen toimintakykysi on jonkin aikaa rajoittunut, järjestä kaupassakäyntiin ja asioiden hoitoon tarvittaessa apua.

Jalkineet

Toimenpiteen jälkeen omaan jalkineeseen siirryttäessä oleellista on, että jalkine on riittävän tilava. Jatkofysioterapiakäynneillä saat lisäohjeistusta sinulle sopivista jalkineista.

3.2 Kuntoutus ennen leikkausta

Leikkausta edeltävä hyvä yleiskunto ja lihaskunto nopeuttavat kuntoutumistasi toimenpiteen jälkeen. Yleiskunnon ja lihaskunnon ylläpitämiseksi hyviä liikuntamuotoja ovat mm. vesijuoksu, uinti, pyöräily ja kuntosaliharjoittelu. Liikunta ei saa lisätä oireita Jalkaterän kuntoutumisessa sekä ennen että jälkeen toimenpiteen, on tärkeintä saavuttaa mahdollisimman tasapainoinen seisoma-asento, jalan neutraali kuormitus ja kävelyn askellus. Tämä ei aina ole mahdollista kivun vuoksi, mutta siihen kannattaa kuitenkin pyrkiä. Seistessä paino on hyvä pitää tasaisesti koko jalalla (ei sisä- eikä ulkosyrjällä) ja varpaat rentona lattiassa. Kävellessä painon tulee olla tasaisesti koko jalalla kuten seistessäkin. Askelvaiheen aikana nilkkaan tulee hyvä rullaava liike.

3.3 Sairaalaan tulo

Ennen sairaalaan tuloa

 • käy suihkussa.
 • mikäli sinulla on leikkausalueella ihokarvoja, älä poista itse niitä ennen leikkausta.
 • varaa mukaan sairaalaan helposti puettavat ja väljät housut.
 • muista noudattaa saamiasi ohjeita lääkityksestä sekä paastosta!

Sairaalaan tullessasi ilmoittaudu kutsukirjeessä saamiesi ohjeiden mukaan.

3.4. Kotiutuminen

Jalkaterän leikkaus tehdään joko päiväkirurgisena (kotiudut samana päivänä) tai lyhytjälkihoitoisena (yövyt yön sairaalassa). Jos toimenpide toteutetaan päiväkirurgisesti, kotiutuessasi sinulla tulee olla aikuinen hakija, joka seuraa vointiasi yön yli. Leikkaus tehdään yleensä selkäpuudutuksessa. Hoitoaikasi riippuu sinulle tehtävästä toimenpiteestä ja perussairauksistasi. Saat kotiutuessasi kotihoito-ohjeet.

Jalkateräleikkauksen jälkeinen hoito

4.1 Kivun hoito

Toimenpiteen jälkeen kivunhoitosi toteutetaan yksilöllisesti. Leikkaukseen liittyvä kipu on yleensä jomottavaa ja paikantuu toimenpidealueelle. Kipu lievenee toipumisen edetessä ja vaimenee vähitellen kokonaan. On tärkeää, että kerrot kokemastasi kivusta arastelematta henkilökunnalle, sillä hyvä kivunlievitys nopeuttaa toipumistasi. On myös tärkeää ottaa sinulle määrättyjä kipulääkkeitä ohjeen mukaan. Kivunhoitoon voi joskus liittyä haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia ja kutinaa. Haittavaikutuksista on hyvä kertoa henkilökunnalle, sillä ne ovat helposti ja turvallisesti hoidettavissa ilman, että kivunhoitosi häiriintyy.

Kivunhoitoa tulee tehostaa lääkkeettömillä menetelmillä; esimerkiksi kylmäpakkauksen käytöllä. Kipua voit myös helpottaa rentoutumalla, hengitysharjoituksilla tai musiikin avulla.

Näitä menetelmiä voit hyödyntää myös kotona kivun ja turvotuksen lievittämiseksi. Omista tavoista lievittää kipua on hyvä kertoa henkilökunnalle, jotta ne voidaan hoidossa huomioida. Kotiutuessasi saat mukaasi kipulääkereseptit ja ohjeet kipulääkkeiden käytöstä.

4.2 Leikkaushaavan hoito

Leikkaushaava on suojattu haavasidoksella, jonka tarkoituksena on suojata sitä ja kerätä haavaeritteet. Leikkaushaavaa tulee käsitellä mahdollisimman vähän.

Kotiutuessa sinulle annetaan yksilölliset ohjeet

 • haavahoidosta
 • ompeleiden poistosta (milloin ja missä poistetaan)

Suihkuun voit mennä annettujen ohjeiden mukaan, mutta saunaan, kylpyyn tai uimaan voit mennä vuorokauden kuluttua ompeleiden/hakasten poiston jälkeen, jos haava on hyvin parantunut.

Ota yhteyttä, jos

 • leikkausalueen kipu lisääntyy (kivunhoitomenetelmistä huolimatta)
 • haavaeritys lisääntyy
 • haavalla on lisääntyvää kuumotusta, turvotusta tai punoitusta
 • sinulla on kuumetta yli 38 astetta
 • pohje tulee kipeäksi, turpoaa tai tuntuu kovalta

4.3 Sairausloma

Sairausloman pituus riippuu tehdystä toimenpiteestä. Saat alustavan arvion sairausloman pituudesta, kun leikkauspäätös lääkärinkäynnin yhteydessä on tehty. Sairauslomatodistuksen saat mukaasi kotiutuessasi sairaalasta.

4.4 Liikkuminen ja apuvälineen käyttö

Lääkäri ja fysioterapeutti suunnittelevat kanssasi leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen ja sen aikataulun.

Useimpien jalkateräleikkausten jälkihoitoon kuuluu hoitokenkä. Fysioterapeutti ohjaa tarvittaessa sauvakävelyn osastolla leikkauksen jälkeen.

Leikkauksesta riippuen lääkäri määrittelee, kuinka kauan hoitokenkää käytetään. Tänä aikana ilman hoitokenkää ei saa liikkua. Tyypillinen hoitokengän käyttöaika on 4-6 viikkoa.

Hoitokengän käytön loputtua on tärkeää harjoitella normaali kuormitus (katso kuva) koko jalkaterällä seistessä ja kävellessä. Leikattu varvas on myös tärkeää saada painettua maahan.

Lisää liikkumista asteittain turvotusta ja kipua lisäämättä. Tee harjoitteita säännöllisesti ensimmäiseen fysioterapiakäyntiin asti. Fysioterapeutti ohjaa sinulle tarvittaessa yksilölliset harjoitteet - työ ja harrastukset huomioiden poliklinikkakäyntien yhteydessä. Fysioterapiaa jatketaan tarvittaessa omassa terveyskeskuksessa.

Noudata seuraavia ohjeita fysioterapiakäyntiin asti

 • Kylmäpakkaus selinmakuulla 20 minuuttia kerrallaan, kahden tunnin välein.
 • Tee harjoitukset 3-5 kertaa päivässä
 • Tärkeää, että harjoituksia tehdään useita kertoja päivän aikana jalkaterän oireilua lisäämättä.
 • Pieni kipu harjoitteita tehdessä on normaalia.
 • Lisää liikkumista asteittain turvotusta ja kipua välttäen. Varsinaisia kävelylenkkejä ei suositella.
 • Ompeleiden poiston jälkeen käsittele sormin arpikudosta. Aloita napakka käsittely arven ympäriltä, etene kohti arpea. Käsittelyn kesto 1-2 minuuttia. Toista vähintään 3 kertaa vuorokaudessa.

Ensisijaista toipumisen kannalta on oma aktiivinen päivittäinen harjoittelu

5. Seuranta

Oirekyselyn avulla keräämme tietoa voinnistasi ja toimintakyvystäsi. Tietoja kerätään ennen leikkausta sekä leikkauksen jälkeen toimenpiteeseesi liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Oirekyselyyn kirjaudutaan internetosoitteessa, jonka saat hoitosi alkaessa. Palveluun kirjautuminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Tunnistautuminen on tärkeää, jotta tiedot yhdistyvät automaattisesti muuhun hoitotietoon.

Muistilista

 1. Iho
  • leikattavan alueen iho on siisti ja ehjä
  • ihopoimut ja varvasvälit ehjät
  • ihon kovettumat, halkeamat ja kynsisairaudet on hoidettu
 2. Tulehdusten hoito
  • kaikki tulehdukset hoidettu ennen leikkausta (esimerkiksi virtsa-, poskiontelo- ja hammastulehdukset)
  • tarvittaessa yhteys oman terveyskeskuksen lääkäriin
 3. Sairaudet
  • perussairaudet tasapainossa ennen leikkausta, esimerkiksi diabetes, verenpainetauti ym.
  • tarvittaessa yhteys oman terveyskeskuksen lääkäriin
 4. Liikkuminen
  • hyvä yleiskunto sekä lihasten hyvä kunto (esimerkiksi kävely, pyöräily, uinti)
 5. Ravitsemus
  • monipuolinen ravinto
  • tarvittaessa painonpudotus
 6. Tupakointi
  • tupakoinnin lopettaminen 3 kuukautta ennen leikkausta
 7. Sauvat
  • hae sauvat lainaksi kotikuntasi apuvälinelainaamosta
  • kyynärsauvat mukaan sairaalaan