Hyppää pääsisältöön

Lonkka ja lantio

Avainsanat:

Olemme erikoistuneet hoitamaan lonkan ja lantion alueen vammoja ja sairauksia.

potilasta kuljetetaan sängyllä.

Tarjoamme nopeita, tehokkaita ja uusimpaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvia hoitoratkaisuja laadukkaan ja turvallisen hoidon takaamiseksi. Hoidamme tekonivelleikkaukseen tulevia potilaita sekä koko ERVA-alueen haastavimmat tekonivelpotilaiden komplikaatiot. Meille on kansallisesti keskitetty vaativa lonkan niveltä säästävä kirurgia, jota tarvitsevat potilaat tulevat ympäri Suomea.

Tekonivelpotilaiden hoito

Tekonivelpotilaiden hoidossa noudatamme kansallisia suosituksia. Tyks Orton osastonylilääkäri Keijo Mäkelä johtaa Suomen ja pohjoismaiden tekonivelrekisteriä (NARA- Nordic Artroplasty Register Association), jonka avulla voimme seurata hoitojen tehoa, turvallisuutta ja kustannuksia kansallisella ja pohjoismaiden tasolla. Lisäksi olemme mukana useissa kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa, joissa useimmissa olemme Suomen vastuututkijoina.

Tavoitteenamme on olla pohjoismaiden paras lonkan niveltä säästävän kirurgian ja tekonivelpotilaiden hoitoa tarjoava yksikkö. Niveltä säästävä kirurgia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lasten ja nuorten kirurgian kanssa. Tavoitteena keskeytymätön hoitoketju.

Teemme leikkaukset Tyks Orto Kirurgisessa sairaalassa.

Lapset ja nuoret

Synnynnäinen lonkan sijoiltaanmeno todetaan tavallisimmin jo vastasyntyneen kotiinlähtötarkastuksessa. Hyvällä ja varhain toteutetulla valjashoidolla päästään useimmiten erinomaiseen pitkäaikaistulokseen.

Synnynnäinen lonkan vajaakehittyneisyys on tavallinen syy teini-ikäisen lonkkakipuihin. Lasten lonkan kiputiloissa varhainen toteaminen mahdollistaa nivelen säästämisen hyvällä pitkäaikaistuloksella. Osa näistä vaatii nopeaa toimenpidettä hyvän tuloksen saavuttamiseksi (lonkan epifyseolyysi).

Lonkkaniveltä säästävä kirurgia

Vaativaa lonkan niveltä säästävää kirurgiaa tarvitsevien potilaiden hoito on keskittynyt Suomessa Tyks Orto lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskukseen.

Lonkkaniveltä säästävällä kirurgialla hoidetaan synnynnäisiä ja kasvun aikana tulleita lonkkanivelen rakenteellisia poikkeamia, jotka ovat aiheuttaneet, tai saattavat aiheuttaa lonkkanivelen vaurioita.

Yleisin oire, johon niveltä säästävää kirurgiaa voidaan käyttää, on nivusessa tuntuva syvä lonkkakipu. Niveltä säästävällä kirurgialla pyritään ensisijaisesti poistamaan potilaan oire ja mahdollistamaan normaali aktiviteetti. Niveltä säästävällä leikkauksella voidaan parhaassa tapauksessa jopa viivästyttää nivelrikon etenemistä ja tekonivelleikkausta.

Tyypillisiä hoidettavia tilanteita ovat ahdaslonkkaoireyhtymä (FAI), lonkkamaljan vajaakatteisuus (acetabulumin dysplasia, DDH), Legg-Perthes-Calve (LPC) taudin jälkitilat. Toiminta tapahtuu yhteistyössä lastenortopedian kanssa mahdollistaen potilaslähtöisen ja katkeamattoman hoitoketjun.

Kuvantamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon magneettikuvausta, myös 3D -kuvantamisessa. Keskeinen osa hoitoa on fysioterapeutin ohjauksessa tehtävä harjoittelu ja tämä koordinoidaan keskuksen kautta. Useissa tilanteissa fysioterapeutin ohjaama harjoittelu on riittävä ja myös ainoa hoito oireen poistamiseksi.

Mikäli fysioterapialla ei saavuteta riittävä tulosta, suoritetaan leikkaukset sekä tähystyksellä, että avoleikkauksilla tilanteesta riippuen. Molempia menetelmiä voidaan Tyks Ortossa yhdistää parhaan lopputuloksen saamiseksi. Pääsääntöisesti toimenpiteet suoritetaan samalla kertaa, jotta potilaan toipuminen pääsisi mahdollisimman nopeasti käyntiin. Tyypillisesti yhdistettäviä toimenpiteitä ovat lonkan tähystysleikkaus, jossa kiinnitetään rustoinen reunus ja muovataan reisiluun nuppi-kaula –raja ja lonkkamaljan asennonkorjaus. Reisiluun yläosan rakennepoikkeamia voidaan korjata myös avoleikkauksella.

Osallistumme myös kansainväliseen tutkimukseen lonkkaniveltä säästävässä kirurgiassa.

Hoitoonpääsyajat Tyks Ortossa

Olemme tilastoineet eri hoitoprosessiemme hoitoonpääsyaikoja (Tyksorto.fi). Tilastot koskevat vain kiireetöntä hoitoa. Päivystyspotilaat hoidetaan aina välittömästi ja viiveettä.

Toimipisteet

Tyks Orto poliklinikka

Hoidamme tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja vammoja.

Ortopedian osastot, Tyks Orto kirurginen sairaala

Hoidamme tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaita ennen ja jälkeen leikkauksen.

Liikuntalaboratorio

Liikuntalaboratorion tehtävänä on tuottaa biomekaanisia ja liikuntafysiologisia liikunta- ja toimintakyvyn tutkimuksia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen…

Kirurgian poliklinikka, Salo

Hoidamme potilaita useilla erikoisaloilla kuten ortopedia ja urologia.