Hyppää pääsisältöön

Potilasopas: lonkan tekonivelleikkaus

Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua valmistautumaan lonkan tekonivelleikkaukseen.
Oppaasta löydät tietoa leikkaukseen valmistautumisesta, leikkauksesta, sekä leikkauksen jälkeisestä hoidosta ja kuntoutuksesta.

Sisällysluettelo

 1. Lonkan nivelrikko
  • 1.1 Nivelrikon hoito - pidä huolta itsestäsi!
  • 1.2 Poliklinikkakäynti Tyks Ortossa
  • 1.3 Tekonivelleikkaus
  • 1.4 Tekonivelleikkaukseen liittyviä riskejä
 2. Ennen leikkausta huomioitavaa
  • 2.1 Pitkäaikaissairaudet ja terveydentila
  • 2.2 Tulehdusten hoito
  • 2.3 Hampaiston hoito
  • 2.4 Ravitsemus ja painonhallinta
  • 2.5 Lihasvoima
  • 2.6 Uni ja palautuminen
  • 2.7 Tupakointi ja nikotiinituotteet
  • 2.8 Päihteet
  • 2.9 Apuvälineet
  • 2.10 Muuta huomioitavaa
 3. Ennen leikkausta
  • 3.1 Kaksi viikkoa ennen leikkausta
  • 3.2 Viisi vuorokautta ennen leikkausta
  • 3.3 Vuorokausi ennen leikkausta
  • 3.3.1 Illalla ennen leikkausta
  • 3.3.2 Leikkauspäivän aamuna
 4. Sairaalassa
  • 4.1 Saapuminen leikkaukseen
  • 4.2 Leikkauksen jälkeinen kivunhoito
  • 4.3 Laskimotukosten ennaltaehkäisy
  • 4.4 Leikkauksen jälkeinen asentohoito
  • 4.5 Sauvakävelyohjeet
  • 4.6 Harjoitusohjelma leikkauksen jälkeen
  • 4.7 Jatkokuntoutus
 5. Kotiutuminen
  • 5.1 Kipu ja turvotus
  • 5.2 Leikkausalueen tarkkailu kotona
  • 5.3 Kontrolli
  • 5.4 Sairausloma
  • 5.5 Kotimatka
  • 5.6 Autolla ajo ja autossa matkustaminen
  • 5.7 Kuntoutuminen
 6. Elämää tekonivelen kanssa
  • 6.1 Tulehdusten ehkäisy ja hoito
  • 6.2 Arven hoito
  • 6.3 Liikunta
  • 6.4 Seksuaalielämä ja raskaus
  • 6.5 Tekonivel ja metallinilmaisimet
  • 6.6 Seuranta
 7. Tietoa polven tekonivelen uusintaleikkaukseen tulevalle

1. Lonkan nivelrikko

Lonkan tekonivelleikkauksen yleisin syy on lonkan nivelrikko. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä, mutta perinnöllisillä tekijöillä on selvä merkitys nivelrikon kehittymisessä. Synnynnäiset sairaudet ja kehityshäiriöt, kasvukauden sairaudet, lonkan ja lonkkamaljan murtumat sekä reumataudit voivat johtaa myös nivelrikkoon. Luuston haurastuminen eli osteoporoosi ei sen sijaan vaikuta nivelrikon syntymiseen. Lonkan nivelrikko aiheuttaa pakaran, nivusen ja reiden alueen kipua, joka voi säteillä polveen tai selkään asti. Aluksi kipu tuntuu lähinnä liikkeelle lähtiessä ja vähitellen kävely alkaa vaikeutua ja lonkkanivelen liikerata rajoittua. Nivelrikon edetessä useimmille potilaille tulee vähitellen lepo- ja yösärkyä. Hoitamattomana nivelrikko johtaa nivelen jäykistymiseen. Kipuja voidaan lievittää vähentämällä lonkan kuormitusta esimerkiksi kävelykepin, kyynärsauvojen ja painonpudotuksen avulla. Myös särkylääkkeillä ja fysioterapeutin ohjaamilla toiminnallisilla harjoitteilla voidaan lievittää oireita.

Lonkan tekonivelleikkaus on pitkälle edenneen nivelrikon hoitomuoto, kun muista hoitokeinoista ei enää ole riittävää hyötyä elämänlaadun säilyttämiseksi. Toipuminen ja lihaskunnon vahvistuminen leikkauksen jälkeen tapahtuu kuukausien kuluessa, mutta onnistunut tekonivelleikkaus tuo avun vuosiksi tai vuosikymmeniksi.

1.1 Nivelrikon hoito – pidä huolta itsestäsi!

Tavallisesti nivelrikko kehittyy vuosien kuluessa ja sen luonteeseen kuuluu oireiden intensiteetin vaihtelu. Ajan myötä oireet kuitenkin pyrkivät lisääntymään. Nivelrikkoon ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Hoidon tavoitteena on kivun hallinta ja toimintakyvyn ylläpito.

Liikunta ja fysioterapia

Liikunta parantaa lihasvoimaa ja liikkuvuutta sekä parantaa toimintakykyä ja vähentää kipua. Liiku monipuolisesti ja säännöllisesti, liikunnan määrää ja rasittavuutta vähitellen lisäten. Mikäli nivel turpoaa ja kipeytyy merkittävästi, käytä kipulääkettä ja kevennä harjoittelua oireiden rauhoittumisen ajaksi. Muunmuassa pyöräily, vesiliikunta, kuntosaliharjoittelu, voimistelu ja kävely sekä murtomaahiihto ovat suositeltavia liikuntamuotoja. Fysioterapian tärkein tavoite on virheellisiin liikuntamalleihin puuttuminen, jolla kipua voidaan saada merkittävästi vähennettyä ja leikkausta siirrettyä. Tekonivelen toiminta ei vastaa terveen lonkan toimintaa, joten tekonivelleikkaus on viimeinen vaihtoehto lonkan nivelrikon hoidossa. Lonkan ja lantionalueen hyvä lihaskunto sekä hyvä yleiskunto edesauttavat myös leikkauksesta toipumista. Ohjausta harjoitteluun saat terveysaseman fysioterapeutilta.

Kivunhoito

Hyvä kivunhoito auttaa ylläpitämään toimintakykyä ja aktiivista elämäntapaa. Kylmähoito, liikunta, lepo, apuvälineet ja sinulle suunniteltu kipulääkitys auttavat päivittäisistä askareista selviämisessä ja leikkaukseen valmistautumisessa. Nivelrikkokivun ensisijainen kipulääke on parasetamoli. Tarvittaessa sen rinnalla voidaan käyttää tulehduskipulääkkeitä riskit ja hyödyt yksilöllisesti arvioiden. Voimakkaamman kivun hoidossa saatetaan joskus joutua käyttämään voimakkaampia, keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä.

Tekonivelleikkaus

Lonkan tekonivelleikkaus on voimakasasteisen nivelrikon hoito, kun muista hoitovaihtoehdoista ei ole enää riittävästi apua ja oireet hallitsevat päivittäistä elämää.

1.2 Poliklinikkakäynti Tyks Ortossa

Tarvittavat kuvantamistutkimukset on usein otettu valmiiksi terveyskeskuksessa tai otetaan ennen poliklinikkakäyntiä. Leikkauspäätös tehdään yhdessä potilaan kanssa leikkauksen hyödyt ja riskit puntaroiden. Tekonivelleikkaus on ajankohtainen, kun oireisto aiheuttaa merkittävää haittaa säännöllisestä kipulääkityksestä, fysioterapeutin ohjaamista harjoitteista ja muista edellä käsitellyistä leikkauksettoman hoidon keinoista huolimatta. Toisille tämä tarkoittaa aktiivisen elämäntyylin mahdollistamisen, kun taas toisille normaalissa arjessa selviämisen. Lääkärin vastaanoton jälkeen saat sairaanhoitajalta tietoa leikkaukseen valmistautumisesta ja muista käytännön asioista.

Omavointikysely

Ennen ensimmäistä poliklinikkakäyntiä saat viestin, jossa pyydetään täyttämään toimintakykyäsi koskeva sähköinen Omavointi-kysely. Omavointi-palvelu on osa hoitoasi ja sen seurantaa. Välittämäsi tiedot tallentuvat rekisteriin ja ohjautuvat sinua hoitavalle lääkärille. Tulet saamaan kyselyn jatkossa 2 kuukautta leikkauksesta ja sen jälkeen 1, 5 ja 10 vuoden kuluttua.

1.3 Tekonivelleikkaus

Lonkan tekonivel koostuu reisiluuhun asennettavasta varsiosasta sekä lonkkamaljaan kiinnitettävästä kuppi -komponentista. Tekonivel voidaan kiinnittää luusementillä, jolloin se kiinnittyy heti paikoilleen tai sementittömästi, jolloin kiinnittyminen tapahtuu luun kasvaessa tekonivelen pintaan. Tekonivelissä käytössä olevia materiaaleja ovat: kromi-koboltti, teräs, keraami, titaani ja kovitetut muovit. Leikkaava lääkäri valitsee sinulle sopivan tekonivelmallin. Valintaan vaikuttaa mm. ikä, lihaksisto, luun laatu, liikunnallinen aktiivisuus ja potilaan kuntoutumistavoitteet. Tekonivelleikkaus tehdään joko selkäpuudutuksessa tai nukutuksessa ja leikkaus kestää tavallisesti noin tunnin. Leikkauksen jälkeen kävely on useimmiten sallittu täydellä painolla kyynärsauvojen avulla. Tekonivelleikkauksessa joudutaan avaamaan lihas ja nivelrakenteita ja leikkauksen lopussa nämä rakenteet kiinnitetään takaisin. Lopullinen kiinnittyminen tapahtuu arpeutumalla noin 6 viikossa, jonka ajan hallittuun ja turvalliseen liikkumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Istuminen on sallittu heti alusta lähtien tavallisella tukevalla tuolilla. Henkilöautossa matkustamista suositellaan välttämään alkuun, joten kotiutuminen sairaalasta tapahtuu inva- tai paaritaksilla. Ääriliikkeitä on hyvä välttää ensimmäiset 6 viikkoa. Leikkauksen jälkeen käytät kävelyssä apuna kyynärsauvoja tavallisesti noin 4 viikon ajan tai kunnes käveleminen sujuu ontumatta ja kivutta.

1.4 Tekonivelleikkaukseen liittyviä riskejä

Tekonivelleikkaus on varsin turvallinen toimenpide, ja potilastyytyväisyys on hyvä. Kaikkiin toimenpiteisiin liittyy kuitenkin riskejä, jotka on hyvä tiedostaa.

Bakteeritulehdus

Bakteerit ovat yleensä peräisin iholta, virtsateistä tai hoitamattomista hampaista. Mikäli haava tekonivelleikkauksen jälkeen erittää pitkään, tai turpoaa ja kipeytyy akuutisti, saattaa se olla merkki bakteeritulehduksesta. Hoitona on nivelen kirurginen pesu leikkaussalissa, sekä useita viikkoja kestävä antibioottihoito. Tekonivelen bakteeritulehdus voi kehittyä myös verenkierron kautta esimerkiksi tulehtuneesta haavasta vuosia leikkauksen jälkeen. Kroonisessa bakteeritulehduksessa infektio on jatkunut pidempään ja tilanne vaatii lähes poikkeuksetta tekonivelen poiston ja pitkän antibioottihoidon. Uusi tekonivel on mahdollista asettaa vasta tulehduksen parannuttua, aikaisintaan noin 2 kuukauden päästä.

Tekonivelen sijoiltaanmeno

Tekonivelen sijoiltaanmenon riski lonkkaleikkauksen jälkeen on 2-4 prosenttia. Sijoiltaan menneen tekonivelen paikalleen asettaminen tapahtuu yleensä sairaalan ensiavussa humausnukutuksessa. Toistuvat sijoiltaanmenot vaativat yleensä uusintaleikkauksen.

Luun murtuma

Leikkauksessa voi tulla murtuma hauraaseen luuhun, jolloin se korjataan murtumakirurgian periaatteiden mukaisesti. Sementittömiä proteeseja käytettäessä luu voi murtua työstäessä syntyneiden jännitteiden vuoksi myös lähiviikkoina leikkauksen jälkeen, jolloin voidaan joutua tekemään uusintaleikkaus.

Hermo- ja verisuonivamma

Verisuonivammat ovat hyvin harvinaisia ja vaativat yleensä aina verisuonikirurgisia toimenpiteitä. Iskiashermon vaurio on harvinainen komplikaatio. Osittainen hermon venytysvamma paranee yleensä hyvin mutta täydellinen hermovamma voi pahimmillaan jäädä pysyväksi ja jalan toimintaa merkittävästi heikentäväksi.

Kiinnittymättömyys

Luutumisen kautta kiinnittyvä sementitön tekonivel (kuppi tai varsiosa) voi joskus jäädä kiinnittymättä. Nivel jää tällöin kipeäksi, ja vaatii yleensä uusintaleikkauksen.

Raajojen pituusero

Lonkan tekonivelleikkauksessa saattaa syntyä alaraajojen pituuseroa, jos proteesin varsi ei asetu riittävän syvälle reisiluuhun. Toisaalta pituutta saatetaan myös lisätä tarkoituksella, jotta mahdollisesti olemassa oleva pituusero saadaan tasattua. Useimmiten lantio tottuu uuteen asentoon muutaman kuukauden kuluessa, mutta vastakkaisen jalan korotuspohjallisesta saattaa olla hyötyä.

Muut

Rasvaembolian aiheuttama neurologinen oireisto on erittäin harvinainen komplikaatio leikkauksen jälkeen. Henkeä uhkaavat komplikaatiot esimerkiksi keuhkoveritulpan tai sydäninfarktin vuoksi ovat myös erittäin harvinaisia. Huolellisella valmistautumisella, ennakoinnilla sekä ongelmien aikaisella tunnistamisella pyritään minimoimaan vakavat komplikaatiot.

2. Ennen leikkausta huomioitavaa

Valmistautuminen tekonivelleikkaukseen alkaa heti kun leikkauspäätös on tehty. Onnistuneen tekonivelleikkauksen kannalta suunnitelmallinen valmistautuminen on tärkeää. Hyvä valmistautuminen lievittää leikkaukseen mahdollisesti liittyvää pelkoa ja nopeuttaa toipumista. Jos epäilet poliklinikkakäynnin jälkeen, että sinulla on leikkauksen estävä sairaus, tulehdus, ihorikko tai muutos terveydentilassasi, ota yhteyttä poliklinikalle. Digihoitopolulta saat lisää tietoa leikkauksesta, siihen valmistautumisesta ja kuntoutumisesta.

2.1 Pitkäaikaissairaudet ja terveydentila

Pitkäaikaissairauksien hyvä hoitotasapaino on ensiarvoisen tärkeää tullessa tekonivelleikkaukseen. Erityisesti hengitys-, sydän- ja verenkiertosairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen huono hoitotasapaino altistavat leikkauksen jälkeisille komplikaatioille. Käy tarvittaessa kontrollissa ja lääkitysten tarkistuksessa omassa terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa 1–2 kuukautta ennen leikkausta.

Sydän- ja verenkiertosairaudet

 • mittaa verenpainettasi, ota tarvittaessa yhteyttä terveysasemallesi lääkityksen tarkistamista varten
 • mikäli sydänoireita tulee esim. tasamaalla kävellessä, kotiaskareiden yhteydessä tai jos yhden kerrosvälin nouseminen portaissa ei suju ilman rintatuntemuksia, ota yhteyttä omalle terveysasemalle.

Keuhkosairaudet

Hyvä hoitotasapaino varmistaa leikkauksen sujumisen turvallisesti, vähentää leikkausriskejä ja edistää toipumista leikkauksen jälkeen.

Diabetes

Hyvä hoitotasapaino edistää haavan paranemista ja vähentää tulehdusriskiä.

 • tee säännöllistä verensokeriseurantaa 2-3 kuukautta ennen leikkausta ja varaa aika kontrolliin terveysasemallesi, joka vastaa diabeteksesi hoidosta
 • komplikaatioriskin pienentämiseksi pitkäaikaissokerin tulee olla alle 8 prosenttia (64 mmol/mol)

Eturauhasen liikakasvu

Miesten eturauhasen liikakasvuun liittyvät virtsaamisvaikeudet on hoidettava ennen leikkausta. Keskustele asiasta hoitavan lääkärisi kanssa.

Ihosairaudet ja haavaumat

Haavat, leikkausalueen ihottumat tai ihon tulehdukset ovat esteitä leikkaukselle, joten huolehdi, että ihosi on mahdollisimman hyvässä kunnossa.

 • tarkasta ja hoida varpaiden välien, nivustaipeiden ja rintojen alusten sekä pakaravaon mahdolliset hautumat ja haavaumat
 • vältä ihon raapimista ja hankaamista
 • vältä ihokarvojen ajoa viikon ajan ennen leikkausta
 • jos ihon kunto huononee leikkauksen lähestyessä, ota yhteyttä terveysasemallesi

Reuma

Reumapotilaiden biologisten lääkkeiden käyttö tauotetaan suunnitellusti ennen leikkausta tulehdusriskin pienentämiseksi. Huolehdi, että reumasi hoitotasapaino on hyvä ja ota tarvittaessa yhteyttä reumaa hoitavaan yksikköösi.

2.2 Tulehdusten hoito

Kaikki tulehdukset, kuten esimerkiksi virtsatietulehdus, poskiontelotulehdus, ja tulehtunut ihottuma, voivat olla esteenä leikkauksen suorittamiselle. Siksi sinun on hoidettava ne ennen leikkausta. Tarvittaessa on hyvä ottaa yhteys myös jalkahoitajaan. Käynnit jalkahoitajalla suositellaan tehtäväksi viimeistään pari viikkoa ennen leikkausta.

2.3 Hampaiston hoito

Ennen tekonivelleikkausta tulee suun ja hampaiston olla kunnossa. Hampaiston tulehduspesäkkeet voivat olla myös piileviä siten, että ne voidaan havaita ainoastaan röntgenkuvauksella (ortopantomogrammi). Myös hampaattomat leuat röntgenkuvataan piilevien, leukaluun sisällä olevien tulehduspesäkkeiden tai jäännösjuurten havaitsemiseksi. Hammaslääkäri arvioi suun tilannetta tarkastaessaan myös röntgenkuvauksen tarpeen. Tarkastuksen tulee olla tehtynä enintään vuoden sisällä ennen leikkausta. Hampaiden tarkastus ja mahdollinen hoito tulee tehdä hyvissä ajoin. Hammasjuurien ja hampaiden kiinnityskudoksen tulehduksen hoito vaatii aikaa. Hampaan poiston jälkeen tekonivelleikkaus voidaan tehdä aikaisintaan 2 viikon kuluttua tai kun poistokuoppa on parantunut. Hammaslääkärin lausunto suun terveydentilasta on voimassa vuoden. Terve suu parantaa tekonivelleikkauksen onnistumismahdollisuutta! Jatkuva säännöllinen hammashoidossa käynti on tärkeää myös leikkauksen jälkeen.

2.4 Ravitsemus ja painonhallinta

Monipuolinen ravinto ja nesteiden nauttiminen leikkausta edeltävinä viikkoina auttavat sinua toipumaan paremmin leikkauksesta. Se vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja tulehdusten riski vähenee. Huolehdi riittävästä D-vitamiinin, kalsiumin ja proteiinin saannista. Omega-3-rasvahappoa sisältävät valmisteet ja muut luontaistuotteet tulee lopettaa 4 viikkoa ennen leikkausta. Omega-valmisteet lisäävät verenvuotoa leikkauksessa. Painoa voit pudottaa muuttamalla ruokailutottumuksiasi. Painonpudotus on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen leikkausta. Tarvittaessa kotipaikkakunnan terveyskeskus antaa ruokavalioneuvontaa ja apua painonhallintaan. Painonpudotus vähentää lonkan kuormitusta ja saattaa helpottaa nivelrikon oireita. Hyvä ravitsemustila edistää paranemista ja vahvistaa vastustuskykyä. Sekä ylipaino että vajaaravitsemus lisäävät leikkausriskejä ja hidastavat toipumista.

Ylipaino

 • lisää bakteeritulehduksen riskiä
 • vaikeuttaa leikkauksen teknistä suorittamista
 • pitkittää toipumisaikaa
 • lisää tekonivelen irtoamisen riskiä

Huomattava ylipaino estää leikkauksen turvallisen suorittamisen ja voi siirtää leikkausta, kunnes painotavoite on saavutettu.

2.5 Lihasvoima

Lantion ja lonkan lihasten hyvä kunto sekä hyvä yleiskunto edesauttavat leikkauksesta toipumista. Tässä oppaassa on harjoitusohjeita, joita sinun on hyvä tehdä kotona nivelten liikkuvuuden ja lihasvoiman ylläpitämiseksi jo ennen leikkausta. Pyöräily, kuntosali, vesiliikunta, kävely sekä murtomaahiihto ovat lonkan nivelrikkopotilaalle suositeltavia liikuntamuotoja.

2.6 Uni ja palautuminen

Mielen hyvinvointi on voimavara, joka tukee leikkaukseen valmistautumistasi ja kuntoutumistasi. Kivut, muutokset
arjessa ja toimintakyvyssä sekä leikkaus saattavat jännittää, pelottaa tai ahdistaa. Keskustele mieltä askarruttavista
asioista läheistesi kanssa. Apua saat myös omalta terveysasemaltasi. Varaa riittävästi aikaa levolle ja unelle. Hyvä ja riittävä yöuni auttaa sinua pysymään vireänä ja toimintakykyisenä sekä edistää toipumistasi leikkauksen jälkeen.

2.7 Tupakointi ja nikotiini-tuotteet

Lopeta kaikkien nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttö viimeistään kaksi kuukautta ennen leikkausta. Oman terveyskeskuksen kautta voit saada apua lopettamiseen.

Tupakan ja nikotiinituotteiden haitat:

 • lisää nukutus- ja leikkausongelmia sekä hidastaa paranemista
 • lisää veritulppariskiä
 • kasvattaa leikkaukseen liittyvien hengitysongelmien riskiä jopa viisinkertaiseksi
 • hidastaa haavan paranemista ja kasvattaa tulehdusriskiä
 • heikentää elimistön puolustuskykyä tulehduksia vastaan
 • supistaa verisuonia ja hidastaa luutumista sekä tekonivelen kiinnittymistä luuhun

2.8 Päihteet

Päihteiden ja alkoholin liikakäyttö on merkittävä uhka terveydelle ja hyvinvoinnille. Runsas alkoholinkäyttö estää leikkaukseen pääsyn ja käyttö tulee lopettaa hyvissä ajoin ennen leikkausta. Päihteiden käyttö lisää tapaturmariskiä ja saattaa aiheuttaa vaarallisia yhteisvaikutuksia leikkauksessa käytettävien lääkkeiden kanssa. Hae tarvittaessa apua lopettamiseen oman terveysasemasi päihdehoitajalta. Kaikkien päihteiden käyttö on ehdottomasti lopetettava viimeistään 24 tuntia ennen sairaalaan tuloa.

2.9 Apuvälineet

Leikkauksen jälkeiset viikot liikut aluksi kyynärsauvojen avulla. Muista tarvittavista apuvälineistä (tarttumapihdit, sukanvetolaite, wc-koroke ja suihkutuoli) kerrotaan leikkaukseen valmentavassa ohjauksessa. Sinun tulee hakea tarvittavat apuvälineet ennen leikkaukseen tuloa omasta terveyskeskuksesta/apuvälineyksiköstä

2.10 Muuta huomioitavaa

Jos koet, että leikkauksen jälkeen kotona selviytymisessä saattaa olla ongelmia, ole yhteydessä oman kuntasi kotipalveluun avun järjestämiseksi. Myös sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa avun järjestämisessä.

3. Ennen leikkausta

3.1 Kaksi viikkoa ennen leikkausta

Turvallisen leikkauksen varmistamiseksi sinulta tarkistetaan esitiedot ja lääkitys ennen leikkausta tapahtuvassa sairaanhoitajan haastattelussa. Myös tarvittavat laboratoriokokeet ja röntgenkuvat otetaan ennen leikkausta. Näiden tietojen perusteella saat yksilölliset ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta.

3.2 Viisi vuorokautta ennen leikkausta

Ihon bakteerien vähentäminen tulehdusten ehkäisemiseksi Stafylokokkia tai muita bakteereja voi olla iholla tai limakalvoilla aiheuttamatta mitään oireita tai sairauksia, mutta sairaalahoidon yhteydessä ne voivat päästä haavaan tai verisuonikanyyliin ja aiheuttaa vakavan tulehduksen. Bakteerien kantajuuden vähentämiseksi aloitetaan viisi päivää ennen tekonivelleikkausta hoito, johon kuuluu ihon pesu antiseptisella puhdistusvaahdolla ja antibioottivoiteen laittaminen sieraimiin. Hoidolla voidaan vähentää riskiä sairastua stafylokokin tai muiden bakteerien aiheuttamaan tulehdukseen sairaalahoidon yhteydessä. Saat ennen leikkausta sairaanhoitajalta erilliset ohjeet hoidon toteuttamisesta kotona.

3.3 Vuorokausi ennen leikkausta

Leikkaukseen valmistavan käynnin tai soiton yhteydessä olet saanut hoitajalta valmistautumisohjeita lääkityksestä, ravinnotta olosta eli paastosta, alkoholin käytöstä, tupakoinnista sekä hygieniasta. Muista noudattaa annettuja ohjeita tarkkaan! Mikäli sinulla on kysyttävää ohjeista tai joudut perumaan leikkaukseen tulon äkillisen sairastumisen vuoksi, ota yhteyttä hoito-osastoon.

3.3.1 Illalla ennen leikkausta

Hygienia ja peseytyminen

 • Tarkista, että leikkausalueen iho on terve ja ehjä
 • Mikäli sinulla on leikkausalueella ihokarvoja, niitä ei pidä poistaa itse ennen leikkausta.
 • Pese iho suihkussa antiseptisella puhdistusvaahdolla.
 • Kuivaa iho puhtaaseen pyyhkeeseen. Älä lisää rasvaa, ihovoiteita tai meikkiä.
 • Laita nenään antibioottivoidetta.
 • Poista kynsilakat ja geelikynnet, koska veren happipitoisuuden seurantamittari laitetaan yleensä sormenpäähän.

Paasto

Ennen sairaalaan tuloa ole syömättä kiinteää ravintoa edellisestä illasta klo 24.00 lähtien. Älä syö myöskään pastilleja tai karamelleja. Yön aikana voit juoda kirkkaita nesteitä, kuten vettä, kirkkaita mehuja, teetä tai kahvia ilman maitoa korkeintaan lasillisen tunnissa. Lopeta nesteiden nauttiminen klo 6 aamulla. Älä nauti alkoholia 24 tuntiin ennen sairaalaan tuloa. Purukumin ja tupakkavalmisteiden käyttö on lopetettava viimeistään 2 tuntia ennen sairaalaan tuloa. Mahalaukussa oleva ruoka lisää nukutukseen liittyvää pahoinvoinnin mahdollisuutta ja saattaa aiheuttaa nukutuksen aikana vaaratilanteita (mahan sisältöä voi joutua keuhkoihin). Nukutukseen saatetaan joskus joutua, vaikka leikkaus olisi suunniteltu tehtäväksi puudutuksessa. Tavoite on, että olet leikkauskelpoinen heti sairaalaan saapuessasi. Paastoaikojen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa leikkauksen siirtämiseen toiseen ajankohtaan.

Lääkitys

Noudata lääkityksen osalta sinulle annettuja ohjeita!

Mitä mukaan sairaalaan?

Sairaalaan kannattaa ottaa mahdollisimman vähän tavaraa. Arvoesineet, kuten korut, kello ja suuret rahasummat kannattaa jättää kotiin, koska sairaala ei vastaa arvoesineistä. Hanki tarvittavat apuvälineet hyvissä ajoin ja ota ne mukaan sairaalaan. Ota mukaan myös lista käytössäsi olevista lääkkeistä, ne tarkistetaan vielä sairaalaan tullessa.

3.3.2 Leikkauspäivän aamuna

 • Leikkauspäivän aamuna nenään ei laiteta antibioottivoidetta.
 • Pukeudu puhtaisiin, mukaviin ja helposti puettaviin vaatteisiin, huomioiden mahdollinen turvotus leikkauksen jälkeen.
 • Vältä meikkiä ja voimakkaita hajusteita. Voimakkaat hajusteet saattavat aiheuttaa allergisille ja astmaatikoille oireilua.

4. Sairaalassa

4.1 Saapuminen leikkaukseen

Saavu sairaalaan annetun ohjeistuksen mukaisesti. Vastaanottava hoitaja tarkistaa henkilöllisyytesi ja kiinnittää potilasrannekkeet. Potilasrannekkeessa lukee nimesi ja sosiaaliturvatunnuksesi. Se on tarkoitettu tunnistamista varten ja on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Sairaanhoitaja kertoo leikkauspäivän kulusta ja varmistaa, että olet terve, ihosi on ehjä ja olet ollut ravinnotta. Esilääkkeeksi saat kipulääkettä ja tarvittaessa rauhoittavan lääkkeen ennen leikkaussaliin siirtymistä.

4.2 Leikkauksen jälkeinen kivunhoito

Leikkaukseen liittyvää kipua pystytään nykymenetelmin hoitamaan tehokkaasti. Leikkauksen jälkeiseen kivun hoitoon on erilaisia menetelmiä, joista sinulle valitaan sopivimmat. Leikkaava lääkäri laittaa leikkausalueelle puuduteaineseosta. Lisäksi sinulle aloitetaan tablettilääkitys, joka jatkuu myös kotona. Hyvä kivunlievitys on tärkeää toipumisen edistämiseksi. Kipu on yksilöllinen kokemus, joten on tärkeää, että kerrot kivustasi henkilökunnalle. Kivun arvioinnin apuvälineinä voidaan käyttää erilaisia kipumittareita. Ota sinulle määrätyt kipulääkkeet ohjeen mukaan. Täydellinen kivuttomuus ei heti leikkauksen jälkeen ole mahdollista ja hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi sinulta edellytetään varhaista liikkeelle lähtöä ja harjoitteiden tekoa kivusta huolimatta.

4.3 Laskimotukosten ennaltaehkäisy

Leikkauksen jälkeinen varhainen liikkeellelähtö on erittäin tärkeää laskimotukosten ehkäisemiseksi. Osastolla aloitetaan myös laskimotukoksia ja keuhkoveritulppaa ehkäisevä lääkitys, jota jatkat vielä kotonakin.

4.4 Leikkauksen jälkeinen asentohoito

Heti leikkauksen jälkeen hyvä nukkuma-asento on selällään, jalat pienessä haara-asennossa. Asento rentouttaa lonkan seudun lihakset (katso kuva alla). Kyljellä maatessa polvien välissä on hyvä pitää tyynyä lonkanseudun lihasten rentouttamiseksi. Leikatulla kyljellä voit nukkua 6 viikon kuluttua leikkauksesta. Hyvässä seisoma-asennossa paino on tasaisesti molemmilla jaloilla, polvet ja lonkat ojennettuna suoriksi. Hyvässä istuma-asennossa paino on tasaisesti molemmin puolin.

4.5 Sauvakävelyohjeet

Ylösnousu- ja kävelyharjoitukset aloitetaan fysioterapeutin tai/ja hoitajan avustamana
jo leikkauspäivän iltana.

4.6 Harjoitusohjelma leikkauksen jälkeen

Ylösnousu- ja kävelyharjoitukset aloitetaan hoitajan ja fysioterapeutin avustamana jo leikkauspäivän iltana. Omatoiminen harjoittelu ja päivärutiinien tekeminen edistää kuntoutumistasi. Aloita säännöllinen nivelen liikeharjoittelu ohjeiden mukaisesti. Harjoitusohjelman tarkoituksena on veren- ja nestekierron parantaminen, lonkkanivelen liikkuvuuden parantaminen ja alaraajojen lihasvoimien aktivoiminen / parantaminen. Harjoituksia tulisi tehdä useita kertoja päivässä. Suorita liikkeet rauhallisesti, hengitä normaalisti ja rentoudu liikkeiden välillä. Pyydä tarvittaessa kipulääkettä ennen harjoitteiden tekoa, mutta kireyttä ja kipua saa jonkin verran tuntua.

4.7 Jatkokuntoutus

Kuntoutuminen edellyttää omaa aktiivista päivittäistä harjoittelua. Noin 4 viikkoa leikkauksesta voit aloittaa kuntopyörällä harjoittelun ilman vastusta, aloittaen muutamasta minuutista. Vesiliikunnan saat aloittaa kun haava parantunut ja hakaset poistettu. Pääsääntöisesti jokaiselle varataan fysioterapiakontrolli oman kunnan terveyskeskukseen noin 4-6 viikon kuluttua toimenpiteestä. Saat kutsun fysioterapiaan postitse. Käytä liikkumisen apuvälineitä vähintään fysioterapiakontrolliin asti tai kunnes kävely on ontumatonta.

5. Kotiutuminen

Leikkauksen jälkeen kotiutuminen tapahtuu, kun kotiutumisen edellytykset täyttyvät. Potilaat voivat kotiutua joustavasti iltaan asti. Kotiutuminen on myös mahdollista jo leikkauspäivän iltana. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus vaatii sinulta aktiivista osallistumista harjoitteluun.

Kotiutumisen edellytykset:

 • pääset sänkyyn/sängystä sekä tuolista itsenäisesti ylös
 • pystyt itsenäisesti kävelemään apuvälineiden turvin tasaisella 25m ja tarvittaessa portaissa
 • selviydyt wc-käynnistä, pukeutumisesta ja peseytymisestä tarvittavien apuvälineiden avulla
 • osaat toteuttaa omatoimisesti sinulle ohjattuja liikeharjoitteita
 • pystyt suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista leikkauksen jälkeisestä kivusta huolimatta
 • olet saanut ohjauksen kivunhoidosta
 • leikkaushaava on siisti eikä eritä

5.1 Kipu ja turvotus

Kipu ja turvotus leikatussa raajassa saattaa lisääntyä kotona liikunnan lisääntymisen myötä. Kotiutustilanteessa sairaanhoitaja antaa sinulle ohjeita kipulääkkeiden käytöstä kotona sekä lääkärin tekemät lääkemääräykset. Kotona on alkuun hyvä käyttää kipulääkkeitä samalla annostuksella kuin sairaalassa ollessa. Kovimpien kipujen hellittäessä voit asteittain vähentää lääkitystä. Kipulääkityksen tarve on hyvin yksilöllistä. Käytä kipulääkkeitä sen verran, että selviät päivittäisistä toimista, kuntoutusharjoitteista ja pystyt nukkumaan.

Lääkkeettömät hoitokeinot täydentävät kipulääkkeiden tuomaa kivunlievitystä. Asentohoidolla ja kylmäpakkauksilla voidaan vähentää leikkausalueen turvotusta ja kipua. Rentoutusharjoitusten ja tietoisen läsnäolon harjoitusten avulla voi lievittää kehon jännittyneisyyttä ja siten myös kipua. Hyödynnä positiiviset virikkeet. Huomion suuntaamista pois kivusta esimerkiksi musiikin kuuntelemiseen, TV:n katseluun, lukemiseen tai muuhun mukavaan voi käyttää kivun hallintaan. Hyviä virikkeitä kivunhallinnan kannalta ovat sellaiset, jotka todella vievät huomiokykyä ja joihin on helppo ”upota”.

5.2 Leikkausalueen tarkkailu kotona

Mustelmia voi olla laajalla alueella. Turvotusta voi olla haavan ympäristössä sekä koko raajan alueella. Nämä paranevat vähitellen itsestään. Leikkauksen jälkeinen raajan turvotus voi kestää viikoista muutamaan kuukauteen. Kohoasento ja kylmähoito voivat vähentää turvotusta. On normaalia, että leikkausalue on tavanomaista lämpimämpi muutaman kuukauden ajan. Yleinen lämmönnousu liittyy leikkauksesta paranemiseen eikä tästä tarvitse huolestua.

Kotiutumisen yhteydessä annettuja haavanhoito-ohjeita on tärkeä noudattaa.

 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta haavanhoidossa.
 • Älä koske haavaan turhaan.
 • Kun leikkauksesta on kulunut vähintään 5 vuorokautta, saa kuivalta haavalta poistaa sidokset ja mennä suihkuun haavaa peittämättä. Mikäli haava erittää vielä verta tai muuta eritettä, älä kastele sitä, vaan peitä se puhtaalla haavasidoksella.
 • Vaihda likaantunut tai kastunut haavasidos.
 • Haavaa ei saa suihkuttaa paineella, saippuoida tai hangata.
 • Haavalla olevat hakaset poistetaan terveyskeskuksessa tai kotisairaanhoitajan toimesta 2 viikon kuluttua leikkauksesta. Haavalla voi olla myös sulavat ompeleet, jolloin niitä ei tarvitse poistaa.
 • Saunaan saat mennä vuorokauden kuluttua ompeleiden tai hakasten poistosta. Jos haavalla on sulavat ompeleet, on tämä aika kaksi viikkoa.
 • Kylpyyn tai uimaan saat mennä kun haava on parantunut ja hakaset on poistettu.

Ota yhteyttä sinua hoitaneeseen yksikköön, jos

 • leikkausalueella tuntuu äkillistä, pahenevaa kipua
 • leikkaushaavassa esiintyy punoitusta, turvotusta tai vuotoa
 • haava erittää yli 5 vrk leikkauksen jälkeen
 • sinulle nousee kuumetta (yli 38°)
 • turvotukseen liittyy pohjekipua eikä turvotus häviä levon aikana

5.3 Kontrolli

Kotiutumisen yhteydessä saat ajan leikkauksen jälkeiseen röntgenkuvaukseen ja kontrollikäynnille/-soitolle noin 3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Lisäksi tulet saamaan 2 kuukautta leikkauksen jälkeen tekstiviestin, jossa pyydetään täyttämään toimintakykyäsi koskeva sähköinen Omavointi-kysely. Kirjaudu kyselyyn verkkopankkitunnuksilla.

5.4 Sairausloma

Ole yhteydessä työterveyshuoltoon jo ennen leikkausta töihin paluun suunnittelemiseksi. Sairausloman tarve määräytyy työnkuvan ja mahdollisten työnkuvan muutosmahdollisuuksien perusteella. Sinulle kirjoitetaan 1 kk sairauslomaa, jonka päättyessä työterveyslääkäri tekee työkykyarvion ja arvioi sairausloman jatkon.

5.5 Kotimatka

Kotiutuminen sairaalasta tapahtuu pääsääntöisesti inva- tai paaritaksilla.

5.6 Autolla ajo ja autossa matkustaminen

Autolla voit ajaa, kun alaraajan hallinta on riittävää, liikkuminen onnistuu turvallisesti ilman apuvälineitä, ja kun vahvojen kipulääkkeiden (ns. kolmiolääkkeiden) tarve on loppunut. Myös matkustamista matalassa henkilöautossa on syytä välttää ensimmäisten viikkojen aikana sijoiltaanmenoriskin vuoksi.

5.7 Kuntoutuminen

Tavoitteena on palata vähitellen normaaliin arkeen. Toipuminen on yksilöllistä. Kuntoutuminen leikkauksesta kestää useista kuukausista vuoteen. Aloita harjoittelu leikkauksen jälkeen saamiesi ohjeiden mukaisesti. Tee harjoitteita säännöllisesti ja rasitusta vähitellen lisäten. Liian voimakas rasitus tai nopea eteneminen voi hidastaa kuntoutumista ja ärsyttää leikattua aluetta tai lisätä kipua. Käytä liikkumisen apuvälineitä vähintään fysioterapiakontrolliin asti tai kunnes kävely on ontumatonta. Ensimmäisinä viikkoina rasituksen tulee tuntua kevyeltä. Arvioi itse, miltä rasitus sinusta tuntuu. Paraneminen ja toipuminen vaativat liikkumista ja lepoa sopivassa suhteessa. Lepää arjen kuormitusten välillä. Kävele aluksi lyhyitä matkoja useita kertoja päivässä. Tee arkiaskareita vähän kerrallaan, välillä leväten.

Kuntoutumista edistävät

 • liikkeellä olo
 • päivittäisten askareiden tekeminen
 • säännöllinen lonkan liikeharjoittelu

6. Elämää tekonivelen kanssa

6.1 Tulehdusten ehkäisy ja hoito

 • Tekonivelet ovat elimistön vierasmateriaalia ja alttiita infektoitumaan.
 • Tulehdus voi levitä tekoniveleen veriteitse tulehduspesäkkeestä tai saada alkunsa leikkauksessa.
 • Perussairaudet ja yleinen terveydentila vaikuttavat infektioriskiin ja paranemiseen.

Kaikki bakteeritulehdukset, esimerkiksi iholla, virtsateissä, hampaistossa tai keuhkoissa tulee hoitaa huolellisesti. Normaalit virusperäiset hengitystietulehdukset, esimerkiksi tavalliset flunssat, eivät aiheuta tekonivelen bakteeritulehduksia. Erityisesti niillä kroonista niveltulehdusta sairastavilla potilailla (esim. nivelreuma, nivelpsoriasis), jotka joutuvat vaikean sairauden vuoksi pitkäaikaisesti käyttämään kortisoni- tai solunsalpaajahoitoa, voi tekonivelen tulehtumisriski olla suurentunut. Lääkärissä ja hammaslääkärissä käynnin yhteydessä sinun on aina ilmoitettava tekonivelestä. Toimenpidettä suorittava lääkäri arvioi antibioottisuojan tarpeen. Ensimmäisen 6 kk:n aikana tekonivelen asentamisen jälkeen on pyrittävä välttämään bakteerien veriteitse leviämistä aiheuttavia toimenpiteitä.

Antibioottiprofylaksiaa suositellaan seuraavissa tilanteissa:

 • tekonivelleikkauksesta on kulunut alle 6 kk
 • kuulut riskiryhmään
 • BMI > 35–40
 • tupakointi
 • runsas päihteiden käyttö
 • immunosupressiolääkitys
 • syöpäsairaudet
 • diabetes
 • reumataudit
 • SLE
 • sinulla on useita tai ongelmallisia tekoniveliä

Suun kautta annettava profylaksiasuositus aikuisilla noin tuntia ennen toimenpidettä:

 • Amoksisilliini 2 g kerta-annos
 • penisilliiniallergisilla Klindamysiini 600 mg kerta-annos

6.2 Arven hoito

Leikkaushaavan arpi vaalenee ja pehmenee jopa 1,5 vuotta leikkauksen jälkeen. Kiristävä ja tiukka arpi saattaa rajoittaa liikkuvuutta sekä aiheuttaa toiminnallisen haitan. Arven hoito hieromalla ja rasvaamalla kannattaa aloittaa noin 3-4 viikkoa leikkauksen jälkeen, kun haava on kuiva eikä eritä. Hieronta lisää eri kudosten välistä liikkuvuutta, joka pehmittää, tasoittaa ja häivyttää arpea sekä vähentää yliherkkyyttä ja riskiä arven liikakasvuun. Joillakin perinnöllinen taipumus arven liikakasvuun saa arven kasvamaan lievästi kuukausia. Apteekista tai fysioterapeutilta saat tarvittaessa lisää tietoa erilaisten arvenhoitotuotteiden ja -menetelmien käytöstä. Suojaa arpi auringon UV-säteilyltä palamisen ehkäisemiseksi, kunnes arpi on vaalentunut.

6.3 Liikunta

Tekonivel kestää hyvin normaalia päivittäistä liikkumista. Alkuvaiheessa kuntoiluksi suositellaan kävelyä sisällä ja ulkona. Vesiliikunta, pyöräily, kävely ja kuntosaliharjoittelu ovat suositeltavia sekä lihasten vahvistamiseksi että nivelen liikkuvuuden lisäämiseksi. Hyötyliikunta on erinomainen liikuntamuoto tekonivelpotilaalle. Hyötyliikuntaa ovat esim. puutarhanhoito, nurmikonleikkuu ja lumityöt. Hölkkä, juokseminen ja pallopelit ovat lajeja, joissa paino tulee tärähtäen leikatun alaraajan päälle. Toistuva ja voimakas iskumainen kuormitus voi johtaa tekonivelen ennenaikaiseen kulumiseen ja irtoamiseen. Liikuntaharrastusten aloittamisesta sinun on hyvä keskustella hoitavan lääkärin ja fysioterapeutin kanssa. Liukkaalla talvikelillä liikkuessasi sopivia apuvälineitä ovat kenkiin kiinnitettävät liukuestenastat ja kyynärsauvoihin kiinnitettävät jääpiikit.

6.4 Seksuaalielämä ja raskaus

Raskaus ja synnyttäminen ovat mahdollisia tekonivelleikkauksen jälkeen. Seksuaalielämälle ei ole rajoituksia, joskin leikkauksen jälkeiset rajoitukset ja ääriasennot on huomioitava.

6.5 Tekonivel ja metallinilmaisimet

Metallinilmaisimet voivat reagoida tekoniveleen. Nykyisin erillistä todistusta ei lentokentällä tarvita. Matkailua tekonivelet eivät estä.

6.6 Seuranta

Nykyiset tekonivelet kestävät varsin hyvin. Tekonivelen irtoaminen on mahdollista, jolloin voidaan joutua tekemään uusintaleikkaus. Irtoamisriski kasvaa vuosien myötä ja sen vuoksi tekonivelten seuranta on tärkeää. Oirekyselyn avulla keräämme tietoa voinnistasi ja toimintakyvystäsi myös leikkauksen jälkeen. Oirekyselyyn kirjaudutaan internetosoitteessa, jonka saat tekstiviestillä kyselyjen aktivoituessa. Palveluun kirjautuminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Tunnistautuminen on tärkeää, jotta tiedot yhdistyvät automaattisesti muuhun hoitotietoon.

7. Tietoa lonkan tekonivelen uusintaleikkaukseen tulevalle

Tekonivel on elimistön vierasesine, joka ei täysin vastaa ihmisen omaa tervettä niveltä ja voi aiheuttaa reaktioita ympäröiviin pehmytkudoksiin ja luuhun. Tekonivelissä tapahtuu myös kulumista sekä muita komplikaatioita vuosien saatossa ja 10 vuoden uusintaleikkausriski on lonkan tekonivelessä n. 10 %.

Yleisimmät uusintaleikkauksen syyt:

 • bakteeri-infektio
 • tekonivelen sijoiltaanmeno
 • tekoniveltä ympäröivän luun murtuma
 • kulumisesta aiheutuva tekonivelen irtoaminen
 • tekonivelen liukupintojen kuluminen
 • muut syyt kuten komponentin virheasento, kiinnittymättömyys, metalli- metalli –tekonivelen pehmytkudosreaktio.

Valmistautuminen uusintaleikkaukseen

Valmistautuminen uusintaleikkaukseen tapahtuu samoja, edellä mainittuja ohjeita noudattamalla. Uusintaleikkaus on ensileikkausta vaativampi toimenpide ja siitä toipuminen kestää yleensä pidempään. Komplikaatioriskit ovat huomattavasti ensileikkausta suuremmat, joten perussairauksien hyvä hoitotasapaino on tärkeää.

Jatkohoito-ohjeita ja rajoituksia uusintaleikkauksen jälkeen

Leikkaava lääkäri saattaa määrätä sinulle liike- tai varausrajoituksia, joiden tarkoituksena on taata kudosten paraneminen ja tekonivelkomponenttien kiinnittyminen. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi annettujen ohjeiden noudattaminen ja itsenäinen harjoittelu on erityisen tärkeää!

Varauskielto / hipaisuvaraus:

Käytä kahta kyynärsauvaa liikkuessasi. Leikattu jalka saa koskea maahan kävellessä, mutta jalalle ei saa laittaa painoa. Seistessä pidä paino terveellä jalalla. Liiku lyhyitä matkoja ja keskity oikeaan kyynärsauvakävelytekniikkaan. Portaita voit kulkea askel kerrallaan. Hae tarvittaessa pyörätuoli apuvälinelainaamosta pidemmille matkoille.

Puolipainovaraus:

Käytä kahta kyynärsauvaa kävellessä. Leikatulle raajalle saa kevyesti varata painoa, mutta jalalla ei saa ponnistaa. Seisominen on sallittu paino tasaisesti molemmilla jaloilla. Kulje portaita askel kerrallaan.

Täysipainovaraus / varaus kivun mukaan:

Käytä kyynärsauvoja kävellessä, mutta sinulla on lupa varata leikatulle jalalle painoa omien kipujesi mukaan. Kulje portaat askel kerrallaan. Tee siirtyminen puolipainovarauksesta täysipainovaraukseen asteittain. Kun vuorotahtinen kävely onnistuu, voit jättää toisen kyynärsauvan pois.

Kumartumiskielto ja syvään istumiskielto:

Vältä liikkeitä ja asentoja joissa leikattua lonkkaa joutuu koukistamaan voimakkaasti. Tällaisia tilanteita voi tulla esimerkiksi esineitä poimiessa lattialta, sukkia ja housuja pukiessa ja istuessa matalaan tuoliin. Käytä näissä tilanteissa hakemiasi apuvälineitä.

Lepoasennot:

Leikkauksen jälkeen makuuasento tai terveellä kyljellä makaaminen on suositeltavaa. Kylkimakuulla käytä tyynyä jalkojesi välissä. Leikatulla kyljellä saa maata noin kuukauden kuluttua leikkauksesta, kun haava on hyvin parantunut.

Harjoitusohjelma leikkauksen jälkeen kotona

Fysioterapeutti tekee sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman määrättyjen rajoitusten mukaisesti. Kyynärsauvojen käyttäminen kuormittaa niska-hartiaseutua, joten muista hyvä ryhti ja rentoutusharjoitteet. Liikeharjoitteilla 1-4, jotka on kuvattu sivuilla 21-22, on turvallista aloittaa kuntoutus heti leikkauksen jälkeen. Jatka kotona saamiasi harjoitteita. Niitä on hyvä tehdä useita kertoja päivässä. Aktiivinen harjoittelu edesauttaa ja nopeuttaa toipumista. Myös kotiaskareiden teko ja kävely tukevat kuntoutumista. Voit pidentää kävelymatkaa pikkuhiljaa. Liukkaalla on turvallista käyttää liukuesteitä kengissä ja kyynärsauvoissa. Muista levätä harjoittelun vastapainoksi. Harjoittelu saattaa aluksi kipeyttää leikkausalueen, joten ota kipulääkettä ennakoivasti.

Jälkitarkastus

Sinut kutsutaan jälkitarkastukseen poliklinikalle yleensä 3 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Saat poliklinikalla tarvittavat ohjeet jatkokuntoutusta varten. Kun olet toipunut leikkauksesta voit palata hiljalleen liikunnan pariin. Suositeltavia liikuntamuotoja ovat sauvakävely, pyöräily, uinti, vesijuoksu, vesijumppa ja kuntosaliharjoittelu. Leikatun lonkan ääriliikkeitä on hyvä välttää jatkossa, joten joogaa tai kamppailulajeja ei suositella. Juoksua, hyppyjä tai nopeita suunnanmuutoksia vaativia lajeja ei myöskään suositella (mm. pallopelit ja juoksu).

Muuta huomioitavaa

Jos vointisi muuttuu huonommaksi kotiutumisen jälkeen, leikattu lonkka kipeytyy poikkeuksellisen voimakkaasti tai alkaa erittää kudosnestettä, ole viipymättä yhteydessä meihin!

Muistilista

 1. Hampaat
  • hammaslääkärin tutkimus ja hoito alle vuoden sisällä ennen leikkausta (hammaslääkäri arvioi suun tilannetta tarkastaessaan myös röntgenkuvauksen tarpeen)
 2. Iho
  • iho terve ja ehjä, ei ihottumia, ihopoimut ja varvasvälit ehjät, ei säärihaavoja • kynnet hoidettu
 3. Infektiot
  • kaikki tulehdukset on hoidettava ennen tekonivelleikkausta (esim. virtsa-, poskiontelo- ja hammastulehdukset) • tarvittaessa yhteys oman terveyskeskuksen lääkäriin
 4. Sairaudet
  • perussairauksien tasapainotus ennen leikkausta, esim. diabetes, verenpainetauti ym. • tarvittaessa yhteys oman terveyskeskuksen tai työterveyshuollon lääkäriin
 5. Lääkitys
  • lääkityksen tarkistus tarvittaessa omalla terveysasemalla tai työterveyshuollossa
 6. Lihasvoima
  • hyvä yleiskunto sekä lihasten hyvä kunto edesauttavat leikkauksesta toipumista (esim. kävely, pyöräily, vesiliikunta)
 7. Ravitsemus
  • ylipaino lisää komplikaatioiden riskiä ja heikentää leikkauksen lopputulosta
  • monipuolinen ravinto vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää ja tulehdusten riski vähenee
 8. Tupakointi
  • tupakoinnin lopettaminen / vähentäminen vähintään 2 kk ennen leikkausta