Hyppää pääsisältöön

Asiakasraati ja kokemusasiantuntijat

Asiakasraadin tavoitteena on tuoda potilas- ja asiakasnäkökulmaa toiminnan suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin. Kokemusasiantuntijoillamme on kokemusta siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa.

Asiakasraati

Asiakasraadin tavoitteena on tuoda potilas- ja asiakasnäkökulmaa toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasraati aloitti toimintansa elokuussa 2015.

Toiminta on vapaaehtoista. Raadin koko jäsenistö kokoontuu kuukausittain. Lisäksi asiakasraati toteuttaa tutustumiskäyntejä sairaanhoitopiirin eri osastoille.

Asiakasraati ottaa kantaa konkreettisiin asioihin, kuten

  • tilojen asiakaslähtöisyyteen
  • kielelliseen tasa-arvoon
  • internetsivujen sisältöön.

Voit myös ehdottaa nimettömänä asiaa, johon asiakasraati voi ottaa kantaa. 
Siirry aloitekanavaan.

Raadin puheenjohtaja: hallintoylihoitaja Tarja Heino-Tolonen

Yhteyshenkilö:
suunnittelija Minna Pohjola
minna.johanna.pohjola@tyks.fi
puh. 046 922 0550

Kokemusasiantuntijat

Varsinais-Suomessa toimii koulutettuja kokemusasiantuntijoita. He ovat käyneet sairaanhoitopiirin järjestämän 8 kk koulutuksen. 

Kokemusasiantuntijoilla on

  • kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa
  • halu kehittää palveluita tai auttaa muita oman kokemuksensa pohjalta.

Tyksin kokemusasiantuntijat palvelevat kaikilla sairaanhoitopiirin toimialueilla. Heillä on valmiudet toimia esim.

  • ryhmänohjaajina
  • työntekijän työparina (ei terveydenhuollon ammattilaisena)
  • kokemuskouluttajana seminaareissa
  • palvelujen kehittäjänä ohjausryhmissä ja suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sekä kokemusarvioijana tutkimushankkeissa
  • vertaistukihenkilönä

Kokemusasiantuntijoiden käytöstä/vierailuista saatu palaute on meille tärkeää. 
Anna palautetta toiminnasta.

Kokemusasiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus ja toiminta on maksutonta kaikille Tyksin asiakkaille. Kokemusasiantuntijan voi tilata käyttöön ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön minna.johanna.pohjola@tyks.fi. Jokaisella kokemusasiantuntijalla on lupa työskennellä ilman palvelusuhdetta. He saavat kertaluonteisen palkkion tehdystä työtunnista sekä matkakorvauksen.

Yhteyshenkilö:
suunnittelija Minna Pohjola
minna.johanna.pohjola@tyks.fi