Hyppää pääsisältöön

Potilasasiamies

Potilasasiamies edistää potilaan oikeuksia.

Potilasasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on:

  • neuvoa sinua potilaslakiin liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista ja edistää niitä
  • avustaa sinua tekemään muistutus, jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi tai läheisesi hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamies voi neuvoa myös muissa hoitoon liittyvissä valituksissa, esimerkiksi potilasvahinkoilmoituksissa.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Ota yhteyttä potilasasiamieheen

Jokainen Varhan potilasasiamies auttaa sinua mielellään potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, kannattaa keskustella asiasta hoitoyksikössä.
Voit myös tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus perustuu potilaslakiin ja on ensisijainen kirjallinen valitusmenettely. Saat muistutukseen kirjallisen vastauksen sinua hoitaneelta taholta.

Tee vaarailmoitus (HaiPro)