Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 29.11.2022 15.48

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige sammanträdde för sista gången 29.11.2022

Nyckelord:

Fullmäktige beslöt att för sin del anteckna samkommunens ekonomiska lägesrapport för kännedom. Samkommunens finansiella prognos för år 2022 uppvisar ett resultatunderskott på 25,7 miljoner euro i årets tredje kvartalsrapport, då det budgeterade resultatet uppvisade ett underskott på 4,1 miljoner euro.  

Serviceproduktionens volym understeg det planerade på grund av vårdstrejk, svårigheter med personaltillgång och utmaningar vad gäller funktionen av vårdkedjorna.

Då sjukvårdsdistriktet upphör, övergår samkommunens tillgångar och skulder från och med 1.1.2023 till Egentliga Finlands välfärdsområde. Medlemskommunerna åläggs att täcka kostnaderna för underskottet i balansräkningen. Den finansiella prognosen tyder på att det slutliga underskottsbeloppet som ska täckas av medlemskommunerna blir 3,4 miljoner euro.

Enligt prognosen kommer dock beloppet som medlemskommunerna debiteras för försäljningsintäkter att bli 30,8 miljoner euro lägre än vad som budgeterats. Dessutom har ränteutvecklingen varit sådan att samkommunen skulle betala medlemskommunerna cirka 1,6 miljoner euro i ränta på grundkapitalet.