Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 20.10.2022 16.48

Hör du till någon av dessa målgrupper? Då kan du få medicin mot corona som förhindrar tidig sjukdom från att försvåras

Nyckelord:

Instruktionerna gällande användningen av läkemedlet Paxlovid har uppdaterats.  Medicinen är avsedd att tas i ett tidigt skede av coronasjukdomen för att förhindra sjukdomen från att förvärras.

Paxlovid har samverkningar med ett stort antal andra mediciner och därför kan inte alla patienter ta den. Då läkaren ordinerar Paxlovid, måste hen ha exakta uppgifter om vilka alla mediciner patienten använder. 

korona antigeenitestejä

­- Patienten kan börja ta Paxlovid redan om coronahemtestet är positivt, men då ska resultatet bekräftas av laboratorieprov som tas inom hälsovården, säger överläkaren för enheten för Sjukhushygien och infektionsbekämpning vid ÅUCS, Mari Kanerva.

Medicinen levereras numera också till hälsocentralerna och därför kan patienten få medicinen nu också vid sin hälsocentral under tjänstetid.  Medicinen finns också fortfarande att tillgå vid jourenheterna.

Uppdaterade indikationer:

Målgrupp A: Oberoende av vilka vaccinationer patienten fått

 • organ- eller stamcellstransplantation som utförts inom de senaste 6 månaderna eller användning av kraftig medicin mot avstötning (begränsningarna av eventuella samverkningar måste beaktas!)  
 • cancersjukdom som behandlas aktivt (cancersjukdom eller ‑behandling som dämpar immunsystemet kraftigt)
 • svåra medfödda eller jämförbara störningar i immunförsvaret
 • rituximabbehandling som getts inom de senaste 6 månaderna eller immunglobulinnivåer som blivit permanent låga efter tidigare rituximabbehandling

Målgrupp B: Patient med synnerligen hög risk för coronasmitta, om hen inte vaccinerats eller är över 60 år

 • svår kronisk njursjukdom, men Paxlovid är kontraindicerad om GFR är mindre än 30 ml/min
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2 diabetes (gäller endast typ 2 diabetiker som är ovaccinerade och sådana som är över 60 år och fått färre än 4 vaccindoser)
 • Downs syndrom

Målgrupp C: Patient med risk för coronasmitta, om hen inte vaccinerats eller är över 40 år

 • astma som behandlas kontinuerligt med medicin
 • svår hjärtsjukdom
 • neurologisk sjukdom eller neurologiskt tillstånd som stör andningen
 • medicinering som ges mot någon autoimmun sjukdom och som försvagar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1 diabetes
 • binjuresvikt
 • svår eller medelsvår sömnapné
 • morbid fetma BMI>40 (kan övervägas också för ovaccinerade patienter som är yngre än 40 år)

Målgrupp D: Behandling med Paxlovid kan också övervägas för personer som fått färre än 4 vaccindoser och är över 80 år och som klarar sig på egen hand hemma.

Särskilt då det gäller äldre personer är det viktigt att avväga biverkningar och interaktioner av Paxlovid mot en eventuell förlust av läkemedelseffekt.