Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 5.3.2019 15.49

Sjukvårdsdistriktet sålde sjukhusbyggnad till Nystad

Nyckelord:

Sjukvårdsdistriktet sålde A-sjukhuset i Nystad till staden Nystad. Distriktets styrelse godkände 5.3.2019 den skuldfria köpesumman på 1,5 miljoner euro. Nystads fullmäktige godkände å sin sida köpet 4.3.2019.

Till köpet hör två byggnader samt ett landområde på 4,3 hektar. Byggnadernas sammansatta yta är cirka 11 000 kvadratmeter.

Sjukvårdsdistriktet förblir trots allt som hyresgäst i A-sjukhusets andra våning där den psykiatriska specialsjukvården finns. Distriktets styrelse godkände hyresavtalet och det träder i kraft 1.5.2019. Utrymmet som hyrs är 535 kvadratmeter stort och hyran är 7 490 euro i månaden.

Nystad stad har som avsikt att flytta verksamhet från hälsocentralen till A-sjukhuset. I hälsocentralfastigheten har konstaterats problem med inomhusluften.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressehttp://vsshp.ktweb.fi.