Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 1.11.2022 15.48

Välfärdsområdets kommunikationsprinciper och visuella profil godkändes

Nyckelord:

För Egentliga Finlands välfärdsområde har beretts kommunikationsprinciper och en visuell profil. I principerna beskrivs målsättningarna för kommunikationen samt välfärdsområdets sätt att kommunicera. Det praktiska kommunikationsarbetet och den visuella profilen baserar sig på dessa principer. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om ärendet den 1 november.

Åtta bilder av människor i form av ett hjärta.

– Kommunikationsprinciperna och den visuella profilen har utarbetats under sommaren och hösten i flera olika forum. I olika skeden av arbetet har det betts om respons, och några hundra arbetstagare i det kommande välfärdsområdet har deltagit i arbetet, säger kommunikationsdirektör Maria Roos.

Kommunikationsprinciper

Kommunikationen är en del av all verksamhet och allt beslutsfattande i välfärdsområdet. Grundprincipen är att alla arbetstagare i välfärdsområdet kommunicerar. Detta betyder också att välfärdsområdet lyssnar på intressentgrupper i hög grad.

Kommunikationen planeras så att genom den nås olika intressentgrupper interaktivt och att intressentgrupperna kan delta i den om de så vill. Enligt förvaltningsstadgan är den primära kanalen för kommunikationen det allmänna datanätet, och välfärdsområdet har som målsättning att närvara där även invånarna finns. Vi gör vårt bästa för att våra meddelanden ska vara tydliga, förståeliga och tillgängliga.

Välfärdsområdets profil

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha Egentliga Finlands välfärdsområde.

Välfärdsområdets profil baserar sig välfärdsområdets strategi samt på det omfattande strategiarbetet.  Välfärdsområdets visuella profil bygger på symbolfärger, logo och bildvärld.

Välfärdsområdets symbolfärger är violett och turkos. Genom dem vill man kommunicera pålitlighet, trygghet samt att Egentliga Finland är havsnära. Då färgerna används beaktas tydlighet och tillgänglighet. Profilen har planerats tillsammans med marknadsföringskommunikationsbyrån Briiffi.

Logon består av två stavelser, vilka står för välfärdsområdets namnförkortning, Varha. I officiella sammanhang används det alltid välfärdsområdets officiella namn Egentliga Finlands välfärdsområde. Med en identifierbar logo i enlighet med förkortningen vill man tydliggöra och förenhetliga välfärdsområdets servicemeddelanden. Vid sidan av välfärdsområdets enhetliga profil fortsätter det bekanta kännetecknet ÅUCS för den specialiserade sjukvården samt den traditionella profilen för Räddningsverket. Genom detta vill man skapa ett kontinuum samtidigt som välfärdsområdets tjänster sammanförs under ett gemensamt kännetecken.

Välfärdsområdets webbtjänster byggs före årsskiftet på adressen varha.fi.

Länkar: