Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 18.10.2022 16.48

Vårdavdelningen vid ÅUCS Åbolands sjukhus stängs på grund av personalbrist

Nyckelord:

Enligt tidigare beslut är vårdavdelningen vid Åbolands sjukhus stängd till slutet av detta år. För närvarande finns det tillgång till en personalstyrka på 25 procent av den personalstyrka som skulle behövas.

Nyrekrytering har inte lyckats uppbringa tillräckligt med personal för att säkerställa vårdavdelningens funktion. Medicinska verksamhetsområdet har upprepade gånger analyserat möjligheterna att överflytta personal från andra enheter till Åbolands.

– Vår utmaning har varit att vi varit tvungna redan tidigare att stänga bäddplatser på grund av personalbrist också vid stamsjukhuset, och det har alltså inte funnits tillräckligt med personal som kunde flytta från stamsjukhuset till Åbolands. Således måste vi konstatera att det inte finns några förutsättningar att återgå till vårdavdelningsvård vid Åbolands sjukhus från och med 1.1.2023, konstaterar Mikko Pietilä, tf. direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Den övriga verksamheten vid Åbolands sjukhus, bland annat verksamheten vid flera specialistpolikliniker, fortsätter som förut.