Hoppa till huvudinnehåll

Andningssvårigheter hos nyfödda

Nyckelord:

Det kan uppstå olika slags övergående, men behandlingskrävande problem då andningen hos en nyfödd kommer igång. Ofta behöver nyfödda med andningsproblem andningsstöd eller tilläggssyrgas i några dagar, ofta även antibiotikabehandling.