Hoppa till huvudinnehåll

Gråstarr

Nyckelord:

Gråstarr är en sjukdom som försämrar synförmågan, då ögats lins blir grumlig och ljuset slipper dåligt igenom. Det förekommer ingen smärta, förvrängning av raka streck eller ögoninflammation i samband med starr.

Starr behandlas med operation, när synförmågan är tillräckligt starkt försämrad. I samband med operationen avlägsnas ögats lins och man sätter istället en konstgjord lins. Starr är en av de vanligaste ögonsjukdomarna hos äldre personer.

Starroperationer genomförs på ÅUCS A-sjukhus och Åbolands sjukhus. Starroperationerna är vanligen dagkirurgiska ingrepp.

Enheter

Ögonpolikliniken, A-sjukhuset

Vi undersöker och vårdar patienter som har ögonsjukdomar och -skador. Patienter som kommer hit har ofta bl.a. gråstarr, ögontryckssjukdom eller…

Polikliniken för ögonsjukdomar, Salo

Vi behandlar och undersöker sjukdomar och problem i samband med synförmågan.