Hoppa till huvudinnehåll

Expertservices

Vårt resultatgrupp producerar terapi-, expert- och hjälpmedelstjänster för patienter, ÅUCS verksamhetsområden, affärsverk samt andra samarbetsparter.

Våra serviceenheter är

  • Regionala hjälpmedelscentralen
  • Fysioterapi
  • Rehabiliteringshandledning
  • Psykologtjänster
  • Talterapi
  • Näringsterapi
  • Sjukhusprästerna
  • Socialarbare
  • Ergoterapi.

Största delen av vår personal är utspridd på ÅUCS resultatgrupperna.