Hoppa till huvudinnehåll

Kundrådet och erfarenhetsexperts

Målsättningen för kundrådet är att se utvecklingen, utvärderingen och planeringen av funktionerna ur patientens och kundens perspektiv. Våra erfarenhetsexperts har erfarenhet av hur det känns att insjukna, vara sjuk, vara i behandling och i rehabilitering.

Kundrådet

Målsättningen för kundrådet är att se utvecklingen, utvärderingen och planeringen av funktionerna ur patientens och kundens perspektiv. Kundrådet inledde sin verksamhet i augusti 2015.

Verksamheten är frivillig. Rådets alla medlemmar sammanträder månadsvis. Därtill kundrådet besöker olika avdelningar i sjukhus.

Kundrådet tar ställning till konkreta ärenden, till exempel

  • hur kundvänliga utrymmen är
  • språklig jämlikhet
  • innehållet på nätsidorna.

Du kan anonymt ta upp ett ärende, som du tycket att Kundrådet kunde ta ställning till.
Gå till förslagskanalen.

Rådets ordförande: administrativ överskötare Tarja Heino-Tolonen

Kontaktperson:
planerare Minna Pohjola
minna.johanna.pohjola@tyks.fi
tfn. 046 922 0550

Erfarenhetsexperts

I Egentliga Finland arbetar utbildade erfarenhetexperter. De har genomgått en 8 månader lång utbildning anordnad av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Erfarenhetsexperts har

  • erfarenhet av hur det känns att insjukna och vara sjuk, att vara i behandling och i rehabilitering
  • viljan att utveckla tjänster eller hjälpa andra utifrån sin egen erfarenhet

ÅUCS erfarenhetsexperts arbetar inom alla områden i sjukvårdsdistriktet. De har kompetens att agera till exemple

  • som gruppledare
  • som en anställds arbetspartner (inte som vårdpersonal)
  • erfarenhetsutbildare i seminarier
  • som utvecklare av tjänster i styrgrupper och plan- och utvecklingsgrupper och som erfarenhetsutvärderare i forskningsprojekt
  • som kamratstödperson.

Erfarenhetsexperts är bundna av tystnadsplikt och verksamheten är avgiftsfri för alla ÅUCS kunder. Du kan beställa en erfarenhetsexpert genom att kontakta kontaktpersonen. minna.johanna.pohjola@tyks.fi. Varje erfarenhetsexpert får arbeta utan anställningsförhållande. De får en engångsbelöning för arbetade timmar och reseersättning.

Kontaktperson:
planerare Minna Pohjola
minna.johanna.pohjola@tyks.fi