Hoppa till huvudinnehåll

Psykosavdelning P1

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

​Stadssjukhuset
Kommunalsjukhusvägen 20
Åbo
Byggnad 4, våning 1

Postadress

20700 Åbo

Psykosavdelning P1 är en sluten akutvårdsavdelning med 17 patientplatser. Vi utreder och vårdar patienter i åldern 18–69 år vars psykiska tillstånd förutsätter sjukhusvård. Psykossymtom eller psykossjukdom är typiska intagningsorsaker.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Vi vårdar såväl patienter som inskrivs frivilligt som sådana som vårdas oberoende av sin vilja. Mentalvårdslagen stadgar när vård oberoende av patientens vilja behövs.

Undersökningarna och vården planeras tillsammans med patienten under ett vårdmöte, där läkare och sjukskötare och, beroende på omständigheterna, också patientens stödnätverk deltar, t.ex. anhöriga eller vårdare inom öppna vården. Patienten vårdas av ett multiprofessionellt team: läkare, psykolog, socialarbetare, skötare, ergoterapeut, sysselsättningsledare, fysioterapeut och idrottsinstruktör.

Under vårdperioden uppföljs patientens psykiska och fysiska mående och hens livssituation utreds. Väsentliga element i vården är personlig skötare, involvering av familjen, läkemedelsbehandling och individuellt anpassade gruppaktiviteter. Varje patient tilldelas två personliga skötare strax efter intagningen. De personliga skötarna stöder patientens återhämtning genom diskussion, positivt beaktande och genom att informera om sjukdomen och hur den sköts. Vid behov kan vården kompletteras med socialservice, psykologiska utredningar, ergoterapi eller psykofysisk fysioterapi.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och förbättrar kvaliteten. Du kan ge oss respons gällande din vård.