Hoppa till huvudinnehåll

Buk- och gastroenterologiska polikliniken för barn och unga

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 2

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

må–to 8.00–16.00
fr 8.00–15.00

Avboka och flytta tider, andra akuta ärenden

må–fr 8.00–8.45, 14.45–15.15

Hos oss undersöks och vårdas 0-16-åriga barn och ungdomar med sjukdomar i bukområdet. De största patientgrupperna är patienter med celiaki, matstrupens refluxsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Vi undersöker och behandlar också bl.a. leversjukdomar hos barn och unga.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Besöket tar vanligtvis 30 minuter och inkluderar skötarens mätningar av längd och vikt samt läkarmottagning. Enligt behov kan också närings- eller talterapeut vara med på mottagningen. Vi är en del av ett undervisningssjukhus på universitetsnivå. Därför kan på mottagningen också delta läkare i specialiseringstjänstgöring eller medicine studerande som är i slutskedet av sina studier.

Nödvändiga blodprov tas på laboratoriet och röntgenundersökningar görs på avbildningscentralen enligt läkarens bedömning antingen före eller efter mottagningen.

Vi hör till ÅUCS Barn- och ungdomskliniken.

Sjukhus