Hoppa till huvudinnehåll

Foniatriska polikliniken

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 7.

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Sjukskötare för foniatriska polikliniken och telefontider till läkarna

Telefon, Sjukskötare för foniatriska polikliniken och telefontider till läkarna: 02 313 9967

Öppettider

må–fr 8.00–15.00

Vi undersöker och vårdar sjukdomar i struphuvudet samt röst-, tal- och sväljstörningar. De flesta av våra patienter är vuxna med röststörningar. Vi utreder också röststörningar hos barn, men barn med särskilda svårigheter på grund av störningar i utvecklingen av talförmågan och språket hänvisas till den barnneurologiska specialiteten.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. På basis av remissen bedömer vi på polikliniken hur brådskande fallet är.  Polikliniken fungerar enligt tidsbokningar och är öppen under tjänstetid.

Reservera 1–2 timmar tid för det första besöket på foniatriska polikliniken.  Före besöket behövs inga särskilda förberedelser och det går bra att äta och ta medicinerna normalt också på besöksdagen.

De vanligaste sjukdomar och akuta tillbud som gäller struphuvudet sköts vid alla öron näsa halspolikliniker inom vårt sjukvårdsdistrikt.  Särskilt då det gäller utdragna eller annars problematiska fall kan utredningen kräva specialkunnande och då kan läkarna och talterapeuterna vid foniatriska polikliniken hjälpa.

Åucs foniatriska poliklinik har tillgång till avancerad stroboskopisk teknik som underlättar och preciserar det diagnostiska arbetet.  På polikliniken planerar vi också eventuella fonokirurgiska åtgärder och uppföljer patienter efter operationer på struphuvudet.

Vi sorterar under verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar vid Åucs.

Sjukhus