Hoppa till huvudinnehåll

Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och unga

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 5, H-vingen, A-hissar. Det finns en ingång för infektionsisoleringspatienter, vilket nämns i kallelsebrevet.

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Öppettider

må–fr 8.00–16.00

Vi vårdar långtidssjuka barn och ungdomar med beaktande av hela familjen. Eftersom vi är en del av ÅUCS stamcellstransplantationsenhet ansvarar vi också för barnpatienters stamcellstransplantationer.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Avdelningen är också jouravdelning. De cancerpatienter som vårdas på vår enhet kommer direkt hemifrån till avdelningen pga. akuta problem. Nya patienter kommer via klinikens gemensamma jour.

På avdelningen finns även tillgång till fysioterapeut, näringsterapeut, psykiatrisk sjukskötare, psykiater, sjukhuspastor och lärare.

Vi hör till ÅUCS Barn- och ungdomskliniken.

Sjukhus