Hoppa till huvudinnehåll

Intensivvårdsavdelningen för barn

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus
Keramikfabriksgatan 5
Åbo
Våning 4, H-vingen, A-hissen

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Vi vårdar svårt sjuka barn och unga i åldern 0-16 år.

Våra patienter kommer som jourfall utan remiss. Patienterna kan också komma direkt från operationssalen, vårdavdelningen eller som sjukhusöverföring.

Våra största patientgrupper är

  • kirurgiska trauma- och operationspatienter som kräver intensivvård
  • barn och unga med svåra infektioner
  • patienter med krampanfall
  • patienter med diabetisk ketoacidos
  • nyfödda som fötts fullgångna.

Vi är den enda intensivvårdsavdelningen för barn i Egentliga Finlands välfärdsområde. På avdelningen finns också återupplivningsteam som tar hand om alla återupplivningar på U-sjukhuset.

En viktig del av vårt vårdarbete är att ta i beaktande och stöda hela familjen. Hos oss kan föräldrarna delta i vården av barnet under personalens handledning.

Vid behov deltar också specialanställda, som t.ex. fysioterapeuter, socialarbetare eller näringsterapeuter i vården.

Sjukhus