Hoppa till huvudinnehåll

Diabetespolikliniken

Nyckelord:

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus
Kinakvarngatan 4-8
Åbo
Ingång 3F, våning 1.

Postadress

PL 52
20521 Åbo
må–fr 7.30–13.00
må–fr 7.30–9.30

På Stamsjukhusets diabetespoliklinik behandlas patienter över 16 år i huvudsak med typ-1 diabetes och som står på flerdos- eller insulinpumpbehandling. Behandlingen sker i samarbete med patientens närsjukhus.

Både läkare och diabetesskötare har mottagning på polikliniken. Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

  • Läkaren och sjukskötaren har gemensam mottagning 2–3 gånger i veckan. En av dessa är reserverad för unga, 16–20-åriga diabetiker.
  • Diabetesskötaren har mottagning fyra dagar i veckan.
  • Diabetesläkaren och -skötaren har mottagning för gravida diabetiker en gång i veckan på mödrapolikliniken.

Vi sorterar under Internmedicinska polikliniken inom ÅUCS Medicinska verksamhetsområde.

Diabetiska fotproblem

På fotpolikliniken undersöker och behandlar vi diabetiska komplikationer i nedre extremiteterna (fötterna) samt diabetiska fotsårnader och Charcotfot.

Vi erbjuder följande tjänster för patienter med diabetisk nervskada:

  • bedömning och planering av vårdbehovet och vården
  • konsultationer
  • rådgivning
  • handledning
  • uppföljning
  • planering och organisering av den fortsatta vården.

Patienterna behöver läkarremiss till fotterapeuten. För besök hos fotterapeut uppbärs poliklinikavgift.

Sjukhus