Hoppa till huvudinnehåll

‌Väntetider för behandling av hjärntumör

Vi följer upp följande väntetider vid behandling av hjärntumör. Tiden räknas från den dag som ÅUCS neurokirurgiska ansvarsområde har tagit emot remissen.

Operation som första behandling (efter mottagen remiss, patienter med brådskande vårdlinje)

Följs upp halvårsvis eftersom patientgruppen är liten.

Period Väntetid till vård (genomsnittlig)
2023 juli–december 13 dagar
2023 januari–juni 16 dagar

Första besök till läkarmottagning (efter mottagen remiss, patienter med icke-brådskande vårdlinje)

Följs upp årligen eftersom patientgruppen är liten.

Period Väntetid till vård (genomsnittlig)
2023 januari–december 16 dagar

Efter canceroperationen kan läkemedelsbehandling eller strålbehandling enligt vårdvägen vanligen inledas 4–6 efter att operationssåren har läkt.