Hoppa till huvudinnehåll

‌Väntetider för behandling av lungcancer

Vi följer upp följande väntetider vid behandling av lungcancer. Tiden räknas från den dag som ÅUCS ansvarsområde för lungcancer har tagit emot remissen.

I remissen anges vanligen endast misstanke om lungcancer.

Första vårdkontakt (undersökning, vårdmöte eller läkarmottagning) efter mottagen remiss

​Period ​Väntetid till vård (genomsnittlig)
2023 juli–december 13 dagar
2023 januari–juni 13 dagar

Operation som första behandling  (efter beslut om operation)

​Period ​Väntetid till vård (genomsnittlig)
2023 juli–december 17 dagar
2023 januari–juni 17 dagar

Cytostatikabehandling som första behandling (efter mottagen remiss)

​Period ​Väntetid till vård (genomsnittlig)
2023 juli–december 33 dagar
2023 januari–juni 35 dagar