Hoppa till huvudinnehåll

‌Väntetider inom vård av gynekologisk cancer

Vi följer upp följande väntetider vid behandling av gynekologisk cancer. Tiden räknas från den dag som ÅUCS ansvarsområde för gynekologisk cancer har tagit emot remissen.

Första vårdkontakt (läkarbesök, vårdsamtal eller vårdmöte)

Period Väntetid till vård (genomsnittlig)
2024 januari–mars 13 dagar
2023 oktober–december 12 dagar
2023 juli–september 11 dagar
2023 april–juni 14 dagar
2023 januari–mars 11 dagar

Operation som första behandling (efter mottagen remiss)

Period Väntetid till vård (genomsnittlig)
2024 januari–mars 33 dagar
2023 oktober–december 38 dagar
2023 juli–september 32 dagar
2023 april–juni 39 dagar
2023 januari–mars 39 dagar

Läkemedelsbehandling eller strålbehandling som första behandling (efter mottagen remiss)

Följs upp årligen eftersom det är ovanligt med en annan behandling än operation som första behandling och patientgruppen därför är liten.

Period Väntetid till vård (genomsnittlig)
2023 januari–december 48 dagar

Efter canceroperationen kan läkemedelsbehandling eller strålbehandling enligt vårdvägen vanligen inledas 4–6 efter att operationssåren har läkt.