Hoppa till huvudinnehåll

Sjukhuset som inlärningsmiljö

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) fungerar som undervisningssjukhus och erbjuder studerande vid högskolor och läroanstalter inom social- och hälsovårdssektorn undervisning enligt utbildningsavtal under arbetspraktik och inlärning i arbetet. Våra sjukhus har årligen hundratals studerande inom medicin och social- och hälsovård som tränar på färdigheter de behöver i sitt kommande yrke.

Studerande inom social- och hälsovården

Vi erbjuder mångsidiga, intressanta och utmanande inlärningsmiljöer i Egentliga Finland.