Hyppää pääsisältöön

Harjoittelu- ja koulutussopimuspaikkojen varaaminen

Harjoittelupaikan saaminen hyvinvointialueelta edellyttää aina voimassa olevaa koulutussopimusta hyvinvointialueen ja oppilaitoksen välillä. II-asteen opiskelijoiden koulutussopimuspaikat varataan keskitetysti oppilaitosten toimesta kevätlukukauden osalta 31.10. mennessä ja syyslukukauden osalta 31.3. mennessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen opetuskoordinaattorilta.

Harjoittelupaikan varaaminen edellyttää koulutussopimusta

Koko Tyksin henkilökunta on sitoutunut opetussairaalan tehtäviin, ohjaamaan ja opettamaan opiskelijoita parhaansa mukaan. Opetuksen järjestäminen on määritelty laeissa, oppilaitosten opetussuunnitelmissa sekä organisaatioiden välisissä koulutussopimuksissa.

Harjoittelupaikan saaminen hyvinvointialueelta edellyttää aina voimassa olevaa koulutussopimusta hyvinvointialueen ja oppilaitoksen välillä.

Alla näet ammattikorkeakoulut ja yliopistot, joiden kanssa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on koulutussopimus. Päivämäärä tarkoittaa päivää, jolloin sopimus on tehty.

II-asteen opiskelijoilla tulee olla opiskelijakohtainen koulutussopimus.

Harjoittelupaikan varaaminen

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat kaikki harjoittelupaikat sähköisestä varausjärjestelmästä, Jobiilista. II-asteen opiskelijoiden koulutussopimuspaikat varataan keskitetysti oppilaitosten toimesta kevätlukukauden osalta 31.10. mennessä ja syyslukukauden osalta 31.3. mennessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen opetuskoordinaattorilta.

Teemme tiivistä yhteistyötä Turun seudun oppilaitosten kanssa, joten otamme ensisijaisesti opiskelijoita näistä oppilaitoksista. Jos paikkoja jää, otamme mielellään harjoittelijoita myös muualta Suomesta.

AMK-opiskelijoiden Jobiilin varausajat

Harjoittelupaikkojen varaus järjestetään seuraavasti:

Maaliskuu/marraskuu: Hakuun avautuu pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen (Arcada, Diak, Laurea ja Metropolia) opiskelijoille ne pääkaupunkiseudun paikat, joissa vain nämä koulut tai jotkut näistä on valittu ensisijaisiksi. Mikäli ensisijaisena kouluna on jokin muu ammattikorkeakoulu näiden lisäksi, se ei kuulu tähän hakuajankohtaan.

Maaliskuu/marraskuu: Haku avautuu muun Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille oman alueen paikkoihin sekä niihin harjoittelupaikkoihin, joissa on pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen lisäksi jokin muu ammattikorkeakoulu.

Huhtikuu/marraskuu: Kaikki Suomen harjoittelupaikat ovat kaikkien opiskelijoiden varattavissa.

Tarkat hakuajankohdat näet Jobiilin etusivulta.

II-asteen opiskelijoiden koulutussopimukset

Opiskelijakohtaiset koulutussopimukset lähetään ylihoitajalle allekirjoitettavaksi viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua. Sopimukset lähetetään:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tulosryhmän nimi/ Ylihoitajan nimi
PL 52
20521 Turku

Harjoittelupaikkojen esittelyt

Tutustu harjoittelupaikkatarjontaan ja perehdy, mitä edeltäviä opintoja ja valmiuksia harjoitteluyksikkö sinulta odottaa. Keskustele myös opettajasi kanssa sopivan harjoittelupaikan valinnasta. Harjoittelupaikkojen esittelyt ovat osastojen ja poliklinikoiden sivuilla (katso erityisesti "Opiskelijoille"-haitaripainike). Yksiköiden yhteyshenkilöt löydät Jobiilista.