Hyppää pääsisältöön

Opiskelijan perehdytys

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille järjestetään yhteisperehdytystilaisuuksia. Opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden yhteisperehdytys on osa harjoittelua ja perehdytys lasketaan kuuluvaksi harjoittelun tunteihin.

Kantasairaalan tilaisuudet järjestetään 31.7. ja 4.9. klo 8.00–11.30 Tyks T-sairaalan Johan Haartman -salissa ja 9.10. sekä 13.11. Medisiina D:n Lauren-salissa 2. Muualle kuin Tyks kantasairaalaan tulevat opiskelijat voivat osallistua tilaisuuksiin harjoitteluyksiköistä yhteisperehdytyksen ohjelmassa olevan Teams-linkin kautta. Tilaisuudet ovat saman sisältöisiä. Tarkemmat ohjeet saat harjoitteluyksiköstäsi.

Ennen harjoittelun alkua sinun tulee tutustua huolellisesti alla olevaan materiaaliin, jotta harjoittelusi olisi mahdollisimman sujuvaa.

Ohjeita harjoitteluun

Oikeutesi ja velvollisuutesi. Käytännön asioita mm. ruokailusta ja matkapuhelimen käytöstä.

Hygieniaohjeet

Sairaalaympäristössä on erittäin tärkeätä muistaa huolehtia hygieniasta ja aseptiikasta. Näistä on tarkat ohjeet laatinut sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö.

Turvallisuus osana harjoittelua

Potilasturvallisuus, salassapitovelvollisuus, tietosuoja ja poikkeustilanteet.