Hyppää pääsisältöön

Opiskelijapalaute

Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeää. Haluamme kehittää jatkuvasti oppimisympäristöjämme ja opiskelijaohjaustamme.

Palautteen avulla pystymme tukemaan mahdollisimman hyvin opiskelijoita saavuttamaan sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat ammattitaidon vaatimukset. Muistathan tämän vuoksi antaa meille palautetta harjoittelujaksostasi täyttämällä opiskelijaohjauksen laatukyselyn.

Vastaa kyselyyn.

Vuonna 2022 ohjatut terveysalan opiskelijat (N=2092) arvioivat opiskelijaohjauksemme ja oppimisympäristömme laadun tasolle 8,73 (asteikko 1–10). Vastausprosentti oli 47%.

Kuvaaja opiskelijapalautteen tulosten kehittymisestä vuosina 2010–2022.

Opiskelijaohjauksen laatukysely

Kiitos palautteestasi!

Laatukysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi kartoitetaan harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyviä asioita CLES-mittariin modifioiduilla kysymyksillä (© 2002 Saarikoski). Tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.

Pyydämme sinua, joka olet ollut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella harjoittelujaksolla, arvioimaan kyselylomakkeen avulla harjoittelujaksoasi viimeisellä harjoitteluviikollasi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja laatuun.

Kiitos vastauksestasi!