Hyppää pääsisältöön

Lastenneurologian vastuualue

Lasten neurologialla tutkitaan ja hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on todettu tai epäillään neurologista sairautta tai lastenneurologisen kuntoutuksen tarvetta. Vastaamme myös akuutista neurologisesta laitoskuntoutuksesta yhteistyössä muun lastenklinikan kanssa, mikäli lasta tai nuorta kohtaa äkillinen vammautuminen. Tutkimukset ja hoito toteutuvat usein moniammatillisena toimintana.

Esimerkkejä lastenneurologisista oireista tai sairauksista:

  • epilepsia, vaikeahoitoinen migreeni ja muut kohtaukselliset sairaudet
  • etenevä keskushermostosairaus, lihassairaus tai liikehäiriö
  • pysyvä moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta vaativa tila
    • aistivamma, hermoston kasvainten jälkitilat, aivo- tai selkäydinvamman jälkitila, aivoverenkiertohäiriöiden jälkitila, liikuntavamma, synnynnäinen hermoston kehityshäiriö
  • vaikea-asteinen kehityksen tai oppimisen ongelma
    • vaikea kielellinen erityisvaikeus, autismikirjon häiriö, vaikea oppimisen erityisvaikeus, epäily kehitysvammaisuudesta

Vastuualueen johto

Tuire Lähdesmäki

Vastuualuejohtaja (lastenneurologia), LT

Ylilääkäri, Lastenneurologian ja lastentautien erikoislääkäri

Kristiina Nokelainen

Osastonhoitaja

Lastenneurologian vastaanotto ja päiväsairaala Kehitysneurologian vastaanotot

Lastenneurologit

Tuire Lähdesmäki

Vastuualuejohtaja (lastenneurologia), LT

Ylilääkäri, Lastenneurologian ja lastentautien erikoislääkäri

Harri Arikka

Lastenneurologian erikoislääkäri

Milla Ylijoki

Lastenneurologian erikoislääkäri

Lastenneurologian erikoistuvat lääkärit vaihtuvat aika ajoin.

Osastonhoitaja

Kristiina Nokelainen

Osastonhoitaja

Lastenneurologian vastaanotto ja päiväsairaala Kehitysneurologian vastaanotot

Epilepsiahoitaja

Heljä Salminen

Sairaanhoitaja

Yksikössämme toimii myös:

Psykologit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lastenhoitaja, lastenohjaajat sekä sairaalakoulun opettajat.

Työmme on moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä.