Skip to main content

Professionals

Neurokeskuksen kuntoutusosaston lähetekriteerit ja -ohjeet

Tyksin kuntoutusosastolla keskitytään kuntoutujan toimintakyvyn kohentamiseen moniammatillisesti.

Kuntoutuksen tuloksellisuus riippuu sen oikea-aikaisuudesta ja kuntoutujan kyvystä osallistua aktiivisesti kuntoutukseen. Kuntoutuksen painopiste on vammautumisten ja sairastumisten jälkeinen nopean kuntoutumisen vaihe, poikkeuksena pitkittyneet ja haastavat kipu ja tules-ongelmat. Osastopaikoille priorisoidaan kuntoutujia, jotka tarvitsevat moniammatillista arviointia ja intensiivistä kuntoutusta. (Osastolla on käytössään yksi eristyspaikka.)

Lähetekriteerit moniammatilliselle kuntoutusjaksolle:

  • Tules- tai neurokuntoutusta edellyttävä lääketieteellinen ongelma
  • Tarvittavat tutkimukset on pääosin tehty ja hoitolinjat ovat selvillä
  • Elintoiminnot ovat stabiilit, osastolla ei ole mahdollisuutta jatkuvaan valvontaan
  • Kuntoutukseen lähettämisen tavoite on selkeä: mitä kuntoutetaan, millainen toimintakyvyn tavoite on. Myös kuntoutuksen jälkeisen alustavan tavoitteen tulee olla olemassa (koti/asumispalveluyksikkö tms.).
  • Kuntoutuja on itse motivoitunut kuntoutusjaksoon. Kognitio ja vireystila mahdollistavat aktiivisen osallistumisen osastokuntoutukseen, myös henkinen ja fyysinen jaksaminen on riittävä aktiiviseen harjoitteluun.

Osastolle tullaan hoitavan lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella kutsutaan joko ympärivuorokautiseen osastokuntoutukseen tai päiväkuntoutukseen. Arviojaksot toteutuvat osastokuntoutuksena.

Lähetteet kuntoutusosastolle ja selkäydinvammapoliklinikalle voi laittaa joko sähköisenä tai paperisena.

Laitos: 50230k TYKS
Toimipiste: KV
Erikoisala: 77C

Postitse osoitteeseen:
Tyks Kuntoutusosasto

PL 52, 20521 Turku