Skip to main content

Lasten ja nuorten klinikan kuntoutusohjaajat

Kuntoutusohjaajat tukevat laaja-alaisesti pitkäaikaissairaan tai vammautuneen lapsen tai nuoren sekä hänen läheistensä itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on potilaan ja hänen perheensä toimintakyvyn säilyttäminen ja lisääminen muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja on potilaan ja hänen perheensä yhteyshenkilö sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä hoitohenkilöstön ja eri palvelujärjestelmien välillä.

Kuntoutusohjaajien yhteystiedot

Lastenneurologia

Anne-Mari Siivonen

Rehabilitation instructor

Satu Haapolahti

Rehabilitation instructor

Nina Maria Kallio

Rehabilitation instructor

Lasten reumataudit

Satu Haapolahti

Rehabilitation instructor

Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairaudet

Kristiina Poikela

Rehabilitation instructor

Lastentaudit ja lasten kirurgia

Leena Lauri

Rehabilitation instructor