Skip to main content

Tyks Totek (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki)

Tulosryhmämme tuottamiin palveluihin kuuluu leikkaussalitoiminnan järjestäminen eri operatiivisille erikoisaloille sekä kaikki anestesiologian ja tehohoidon alan asiantuntijapalvelut, mukaan lukien kipuklinikka sekä hengitystukiyksikön toiminta.