Skip to main content

Tyks Uni- ja hengityskeskus

Tyks Uni- ja hengityskeskus on hengitysvajauksen sekä uni- ja vireystilahäiriöiden osaamiskeskus. Keskus suunnittelee, koordinoi ja kehittää hengitysvajauksen, uni- ja vireystilahäiriöiden diagnostiikkaa ja hoitoa valtakunnallisesti. Lisäksi keskus järjestää ammattihenkilöille näiden alojen koulutusta ja edistää aktiivisesti alojen tutkimusta. Keskus tekee yhteistyötä muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanssa.

Taustaa

Tyks Uni- ja hengityskeskuksen toiminnasta on säädetty 24.8.2017 voimaan tulleessa asetuksessa. Keskukseen kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Turun yliopisto. Uni- ja hengityskeskus on osa pohjoismaista verkostoa, The Nordic Sleep Centers of Excellence Network (NORSE). 1.1.2019 alkaen Tyksin huippuyksikön status.

Keskuksen tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytännöt ja hoidon laatu potilaan asuinpaikasta riippumatta sekä lyhentää hoitoonpääsyaikoja.

Uni- ja hengityskeskuksen blogi