Skip to main content

Ensihoidon ohjeet

Varsinais-Suomen alueella noudatetaan Ensihoito-oppaan (toim. Silfvast, Castrén, Kurola, Lund ja Martikainen) ohjeita. 

Lisäksi olemme antaneet alla luetellut täydentävät hoito-ohjeet, jotka ovat ensihoitajien käytettävissä Safir SeaExplorer -sisältöselaimella. Ohjeet ovat saatavissa sähköpostitse osoitteesta Tyksakuuttiviestinta(a)tyks.fi.

Täydentävät hoito-ohjeet:

 • ACS-ohje ensihoitoon
 • AVH-potilaan hoito-ohje
 • Kaularangan tukeminen ensiauttajatasolla
 • Kouristelevan potilaan hoito-ohje
 • Stödande av nacke på första insatsnivå
 • Synnytys ensihoidossa VSSHP:n alueella
 • Traumapotilaan tuenta ja kuljetus ensihoidossa VSSHP:n alueella
 • Vastasyntyneen hoito sairaalan ulkopuolella.

 Lääkeohjeet:

 • Afasia-kortin käyttöohje ja afasia tunnistekortti
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts medicinska riktlinjer för första insatsenheter
 • Ensihoidon lääkeohjeet
 • Opioidien annostelu ilman lääkärin konsultaatiota
 • VSSHP alueen ensivasteyksiköiden lääkeohjeet.

 Muut ohjeet:

 • Alle 16-vuotiaiden ambulanssikuljetusta vaativien potilaiden hoitopaikan valinta
 • Konsultaatio- ja raportointiohje (ISBAR)
 • Konsultaatio-ohje VSSHP:n ensihoidon toimijoille
 • X-päätökset VSSHP:n ensihoitopalvelussa.

 Lomakkeet:

 • Aikuisen sähköisen rytminsiirron tarkistuslista sairaalan ulkopuolella VSSHP:ssä
 • Aikuisen ulkoisen tahdistuksen tarkistuslista sairaalan ulkopuolella VSSHP:ssä
 • Lisäselvitys huumausaineen kulutuskortin liitteeksi.