Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS Sömn- och andningscenter

ÅUCS Sömn- och andningscenter är kunskapscentrum för andningssvikt samt sömn- och vakenhetsstörningar. Centret planerar, koordinerar och utvecklar diagnostiken och vården nationellt för andningssvikt och sömn- och vakenhetsstörningar. Centret ordnar också skolning för yrkesutbildad personal samt främjar aktivt forskning. Centret samarbetar med andra universitetssjukhusdistrikt.

Bakgrund

Verksamheten för Sömn- och andningscentret vid ÅUCS är stadgad i en förordning som trädde i kraft 24.8.2017. Till centret hör förutom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt också Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt samt Åbo universitet. Sömn- och andningscentret är en del av ett nordiskt nätverk, The Nordic Sleep Centers of Excellence Network (NORSE).

Centret strävar efter att vårdpraxisen och vårdkvaliteten skall vara enhetlig oberoende av patientens hemort, samt att förkorta tiden för tillgång till vård.