Skip to main content

Professionals

Tyks Laboratoriot - Tutkimusprojektit

Henkilökunta ja analysaattori.

Tyks Laboratoriot tukee akateemista tutkimusta tarjoamalla rutiinianalytiikan tutkimuksia tutkijoiden käyttöön, huolehtimalla tutkimusprojektien näytteenotosta ja tarvittaessa järjestämällä näytteiden käsittelyn ja lähettämisen ulkopuoliseen tutkimuslaboratorioon. Tämän lisäksi laboratorio tarjoaa konsultaatiota tutkimusprojekteihin sisällytettävistä laboratoriotutkimuksista sekä mahdollisuuksista uusien tutkimusten käyttöönottoon tutkimusprojekteja varten.

Tutkimusprojektit voivat olla tutkijalähtöisiä (tutkimus, jonka toimeksiantaja on Varhan tai yliopiston yksikkö tai tutkija) tai tilaustutkimuksia (kliininen tutkimus, jonka toimeksiantaja tai rahoittaja on Varhan tai yliopiston ulkopuolinen taho, esim. lääkealan yritys). Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa ja tilaustutkimuksissa näytteet voidaan ottaa tutkittavista polikliinisesti tai osastohoitojaksojen yhteydessä. Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa näytteet voivat myös olla aiemmin kerättyjä ja pakastettuina säilytettyjä arkistonäytteitä.

Kliinisen kemian tutkimusprojektien lääketieteellinen vastuuhenkilö ja tutkimusprojektihoitajat toimivat tutkimusprojektinäytteiden koordinoijina ja ohjaavat tarvittaessa analytiikkaan liittyvät kysymykset edelleen. Mikäli tutkimusprojektinäytteiden analysoinnissa tarvitaan selkeää panosta laboratorion vastuuhenkilöiltä, neuvotellaan vastuututkijan kanssa mahdollisuuksista tutkimusyhteistyöhön.

Tarjouspyynnöt ja tarjoukset ovat dokumenteissa nimettyjen asianosaisten välisiä luottamuksellisia dokumentteja.

Tarjouspyyntölomake ja ohje tutkijalle löytyvät alta.

Yhteydenotot tutkimusprojekteihin liittyen: LabTutkimusprojektit@varha.fi