Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Varsinais-Suomen lääkehuollon palvelut ammattilaisille

Avainsanat:

Varsinais-Suomen lääkehuollon tehtävänä on vastata asiakastahojensa lääkehuollosta.

Lääkehuolto sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Lääkelogistiikka, johon kuuluvat lääkkeiden tilaaminen, varastointi ja toimittaminen sekä lääkkeiden velvoitevarastointi.
  • Omalääkevalmistus, jonka piirissä valmistetaan sellaisia potilaiden hoidossa tarvittavia lääkevalmisteita, joita ei ole kaupallisesti saatavana. Esimerkiksi vastasyntyneiden lääkinnässä ja vaativissa erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteissä pienissä määrissä tarvittavat lääkkeet.
  • Syövän hoidossa potilaskohtaisesti käyttökuntoon saatettavat injektiot ja infuusiot, joiden käsittelyssä lääkeaineiden kemiallisesta luonteesta johtuen tarvitaan erikoistilat.
  • Radioaktiivisten lääkkeiden lääkevalmistuksen farmaseuttinen vastuu
  • Kliinisten lääketutkimusten lääkelogistiikka sekä oma lääkevalmistus
  • Osastofarmasian tehtävät, joissa lääkehuollon farmaseuttinen henkilöstö toimii potilaita hoitavissa yksiköissä lääkehuollon asiantuntijatehtävissä moniammatillisessa yhteistyötiimissä
  • Lääkkeisiin liittyvät tiedotus- ja neuvontatehtävät
  • Lääkkeiden yhteishankinnan koordinointi kattaen kolme hyvinvointialuetta ja Ahvenanmaan.

Toimipisteet

Tyks sairaala-apteekki

Palvelemme Varsinais-Suomen lääkehuollon asiakkaita.