Hyppää pääsisältöön

Tietoa potilaille kantasolusiirtoyksiköstä

Kantasolusiirtoyksikössä teemme sekä allogeenisia että autologisia kantasolujensiirtoja.

Allogeeniset kantasolusiirrot

Allogeenisessa kantasolusiirrossa kantasolut kerätään terveeltä, vapaaehtoiselta luovuttajalta.

Luovuttajana voi toimia:

  • kudostyypiltään identtinen sisarus. Ensisijaisesti luovuttajaa etsitään sisarusten joukosta.
  • haploidenttinen luovuttaja. Uutta on, että luovuttajaksi voidaan nykyään tietyin edellytyksin hyväksyä myös kudostyypiltään ”puoli-identtinen” perheenjäsen: äiti/isä, täysi-ikäinen lapsi, sisarus. Haploidenttinen luovuttaja voi löytyä myös lähisukulaisten joukosta esim. vanhempien sisaruksista tai potilaan serkuista.
  • kudostyypiltään sopiva vapaaehtoisluovuttaja kantasolurekisteristä. Tarvittaessa luovuttaja löytyy yleensä kansainvälisistä luovuttajarekistereistä. Niissä on noin 30 miljoonaa vapaaehtoisluovuttajaa, joiden joukosta tietokoneyhteyksin voidaan etsiä sopiva luovuttaja. SPR:n Veripalvelussa toimii kansallinen noin 40 000 luovuttajan rekisteri.

Allogeenista kantasolujensiirtohoitoa käytetään yleisimmin akuuttien leukemioiden ja MDS:n (myelodysplastinen syndrooma) hoidossa.

Allogeenista kantasolujensiirtoa tarvitsevat potilaat tulevat meille maanlaajuisesti ympäri Suomea. Mikäli hoidossa ei voida käyttää kielenä suomea, ruotsia tai englantia, käytettävissä on maksullinen tulkkipalvelu.

Autologiset kantasolusiirrot

Autologisessa kantasolusiirrossa käytetään potilaan omasta verestä kerättyjä kantasoluja, joita käytetään tukihoitona suuriannoksisen solunsalpaajahoidon jälkeen. Autologista kantasolujensiirtohoitoa käytetään yleisimmin myelooman ja lymfooman hoidossa.

Koko Tyks erityisvastuualeen (ERVA) autologiset kantasolujensiirrot tehdään keskitetysti Tyksin kantasolujensiirtoyksikössämme.

Tule meille hyvään hoitoon!

Voit hakeutua meille hoitoon kaikkialta Suomesta. Potilaan valinnanvapauden myötä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikkasi valintaan. Erikoissairaanhoidossa valinta tapahtuu keskustelemalla hoitoon lähettävän lääkärin kanssa. Voit pyytää lääkäriltäsi lähetteen valitsemaasi hoitopaikkaan.