Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Hoitoketjut

Hoito- ja kuntoutusketjut ohjeistavat terveydenhuollon ammattilaisia siitä, kuka tekee, mitä, missä ja milloin tietyn sairauden ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyen.

Hoitoketjut ovat terveys- ja sosiaalitoimen laatutyökalu ja muutostyökalu. Yhdessä suunnitellut, sovitut ja laaditut hoito- ja kuntoutusketjut parantavat terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua sekä vähentävät toimintojen päällekkäisyyksiä.

Hoitoketjujen aiheet

Hoito- ja kuntoutusketjukuvausten aiheiksi valitaan sairauksia ja terveysongelmia, joissa

  • kansanterveydellinen merkitys on suuri
  • eri toimijoiden välillä on hankalia rajapintoja
  • hoidon yhtenäistäminen Varsinais-Suomen alueella on tarpeen
  • kustannukset ovat merkittäviä
  • hoitojaksoja ja -kontakteja on runsaasti
  • hoitoon tai toimijoiden väliseen yhteistyöhön, työnjakoon, hoidonporrastukseen ja/tai tiedonkulkuun liittyy ongelmia
  • vallitseviin käytänteisiin ja työnjakoon halutaan tehdä muutoksia.