Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien palvelualue

Hoidamme veri- ja syöpätautipotilaamme kansainvälisten hoito-ohjelmien mukaisesti ja hoitotuloksemme ovat kansainvälistä kärkitasoa (Lancet. 2018;391:1023-1075.).

Akuutti lymfoblastileukemia (ALL) on yksi yleisimmistä lasten syöpätaudeista. Tällä hetkellä Suomessa hoidetaan ALL-potilaat eurooppalaisella ALLTogether hoito-ohjelmalla..  Kun tarkastelemme BCB-laaturekisterin antamia tuloksia ALL:n hoitotuloksista kuluneen 15 vuoden ajalta, on potilaidemme 5- ja 10-vuoden elossaoloennuste 96,9%. Myeloisen leukemian (AML), osalta vastaavat luvut ovat 88,2%. Nämä molemmat tasot ovat Pohjoismaiden tasoa parempia. Kun tarkastellaan kaikkien potilasryhmien hoitotuloksia yhdessä viimeksi kuluneen 3 vuoden ajalta, jolle ajalle on valtakunnallinen keskiarvo saatavissa vertailuun, on 12kk elossaoloennuste meillä sama 95,9% kuin valtakunnallisesti ja 3-vuotisennuste on meillä 94,4%, mikä on kaksi prosenttiyksikköä valtakunnallista korkeampi.

Hoitomme on myös perhekeskeistä. Vuonna 2012 saimme sairaanhoitopiirimme "Vuoden menestyjä" -tunnustuksen ammattitaitoisesta tiimityöstä. Vanhemmalla on mahdollisuus halutessaan osallistua yksikössämme lapsen sairaalahoitoon ympäri vuorokauden.

Vuonna 2022 yksikkömme sai ”Vuoden menestyjä” palkinnon polikliinisen toiminnan tehostamisprojektista.

Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoidon vastuualue on hyväksytty PaedCan-ERN -verkostoon (European Reference Network on Paediatric Cancers). Jäsenyys asiantuntijaverkostossa on tärkeä saavutus lasten ja nuorten syöpähoidon kannalta. Verkoston avulla lisätään eurooppalaista yhteistyötä syöpien ja kasvainten diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa sekä tutkimuksessa. Näin voidaan varmistaa huipputason hoito siihen kuuluvissa sairaaloissa.

Kesäkuussa 2018 yksiköllemme on yhdessä aikuisten hemofilian hoidon yksikön kanssa myönnetty European Haemophilia Treatment Centre (EHTC) -status.

Yksikössämme tehdään erityisvastuualueen autologiset kantasolujensiirrot ja hoidetaan allogeenisen siirron saaneiden potilaiden akuuttivaiheen jälkeinen seuranta.

Lapsena ja nuorena syövän tai vaikean veritaudin sairastaneiden aikuisten seurantaa koordinoi STEP-poliklinikkamme.

Teemme tiivistä yhteistyötä myös Läntisen syöpäkeskuksen, Fican-Westin kanssa.

Palvelualueen johto

Palvelualueen koordinoija, puh. 02 313 3416

Minna Koskenvuo

Ylilääkäri, LT, Dosentti

Palvelualuejohtaja

Lasten veri- ja syöpäsairauksien yksikkö

Lääkärimme esittäytyvät

Minna Koskenvuo

Ylilääkäri, LT, Dosentti

Palvelualuejohtaja

Lasten veri- ja syöpäsairauksien yksikkö

Anu Huurre

Lastentautien erikoislääkäri, LT

Lasten hematologi ja onkologi

Marika Grönroos

Lastentautien erikoislääkäri, LT

Lasten hematologi ja onkologi

Hoitohenkilöstömme esimiehet

Maarit Lehtinen

Osastonhoitaja

Lasten veri- ja syöpäsairauksien yksikkö