Hyppää pääsisältöön

Potilaan oikeudet

Jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää hoitoa. Lisäksi jokaista potilasta pitää hoitaa ja kohdella hyvin. Hoitoon vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit.

Potilaalla on myös muita lakisääteisiä oikeuksia esimerkiksi tiedonsaantiin ja valinnanvapauteen liittyen. Potilasasiavastaava neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Jos olet tyytymätön saamaasi tai läheisesi saamaan hoitoon tai kohteluun, eikä asiakaspalaute tai keskustelu hoitohenkilökunnan kanssa mielestäsi riitä asian hoitamiseksi, voit tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen. Muistutus on ensisijainen tapa valittaa hoidosta tai kohtelusta kirjallisesti. Sinun ei siis kannata tehdä kantelua valvovalle viranomaiselle ennen kuin olet tehnyt muistutuksen ja saanut siihen vastauksen.

Löydät tältä sivulta muistutuslomakkeen. Lomaketta ei ole pakko käyttää, vaan voit kirjoittaa muistutuksen myös vapaamuotoisena. Toimita lomakkeelle kirjoitettu tai vapaamuotoinen muistutus postitse Varhan kirjaamoon (PL 52, 20521 Turku) tai lähetä se Varhan sähköisestä palvelusta.

Jos et pysty itse kirjoittamaan muistutusta esimerkiksi fyysisen vamman vuoksi, potilasasiavastaava voi auttaa sen laatimisessa. Apua saa sekä puhelimitse että etukäteen sovitulla tapaamisella.