Hyppää pääsisältöön

Potilaan oikeudet

Jokaisella Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää hoitoa. Lisäksi jokaista potilasta pitää hoitaa ja kohdella hyvin. Hoitoon vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit.

Potilaalla on myös muita lakisääteisiä oikeuksia esimerkiksi tiedonsaantiin ja valinnanvapauteen liittyen. Potilasasiamies auttaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen potilasasiamiehet ovat koonneet tälle sivulle tietoa potilaan oikeuksista. Potilasasiamies neuvoo sinua, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun tai läheisesi saamaan hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies voi myös auttaa muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Muistutus on ensisijainen tapa valittaa, jos olet kohdannut ongelman hoidossasi.

Löydät tältä sivulta myös tarpeellisia lomakkeita.